Pre-Engineered Building
Pre-Engineered Building

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ
การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง

PROJECT
PROJECT

โครงสร้างอาคารเหล็กระบบ Bolt connection เพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง ลดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อคุณภาพดีกว่า

SERVICE
SERVICE

บริการสำรวจพื้นที่, จัดทำงบประมาณเสนอราคา
ทำแบบยื่นขออนุญาติก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างจนเปิดใช้อาคารได้

สตีล เฟรม บิลดิ้ง

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด เกิดจาการการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนวิศวกรที่มีจุดมุ่งหมายตรงกัน เน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างให้ทัดเทียมระดับสากล

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กระบบ PEB (Pre-Engineering Building) และระบบก่อสร้างแบบ PPVC (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction) ซึ่งสามารถนำใช้ได้ทุกประเภทของงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะโกดัง โรงงานจะนิยมใช้ระบบ PEB ส่วนอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม จะเหมาะกับระบบ PPVC เนื่องจากตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

สนใจสอบถามบริการ

สำรวจพื้นที่ ทำแบบเสนองบประมาณก่อสร้าง

OUR CLIENTS

โครงการอ้างอิง

SCG Warehouse

SCG Warehouse

Star Rich Office and Ware house

Star Rich Office and Ware house

Mega bangna Plot-D (Harbor Land Extension)

Mega bangna Plot-D (Harbor Land Extension)

Kanjana Wareshouse

Kanjana Wareshouse

T-Project

T-Project

Berton Studio

Berton Studio

Avada Auditorium

Avada Auditorium

2 Storey Office

2 Storey Office

Saraff Energy

Saraff Energy

Thailux

Thailux

เมทัลบิลดิ้ง

เมทัลบิลดิ้ง

SMS Schimmer

SMS Schimmer

Kubota Tranning Center

Kubota Tranning Center

KPI

KPI

NVK Warehouse

NVK Warehouse