สตีล เฟรม บิลดิ้ง เราใช้งานโครงสร้างเหล็กสำเร็จสำเร็จรูปและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Knock down) อื่นๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างในไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
สตีล เฟรม บิลดิ้ง เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโครงสร้างอาคารเหล็กระบบ PEB ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์ก่อสร้างยุคใหม่ คุณภาพงานดีขึ้น ลดระยะเวลาก่อสร้าง ลดการใช้แรงงานคน ได้ใช้อาคารเร็วขึ้นคุ้มทุนคุ้มค่า หัวใจของงานก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่ดี สตีลเฟรมบิลดิ้ง เราเลือกใช้เหล็กกำลังสูง (High Strength Steel) สามารถเตรียมผลิตจากโรงงาน รวดเร็วและมลภาวะระหว่างก่อสร้างน้อยมาก ให้ความแข็งแรงและปลอดภัยแก่ผู้อาศัย สตีล เฟรม บิลดิ้ง เราใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า บริหารงานก่อสร้างตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา
โครงสร้างเหล็กระบบ PEB
โครงสร้างเหล็กระบบ PEB

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ
การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง

โครงการอ้างอิง
โครงการอ้างอิง

โครงสร้างอาคารเหล็กระบบ Bolt connection เพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง ลดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อคุณภาพดีกว่า

บริการของเรา
บริการของเรา

บริการสำรวจพื้นที่, จัดทำงบประมาณเสนอราคา
ทำแบบยื่นขออนุญาติก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างจนเปิดใช้อาคารได้

สตีล เฟรม บิลดิ้ง

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด เกิดจาการการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนวิศวกรที่มีจุดมุ่งหมายตรงกัน เน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างให้ทัดเทียมระดับสากล

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการ

สำรวจพื้นที่ ทำแบบเสนองบประมาณก่อสร้าง

OUR CLIENTS

บริษัท Steel Frame Building จำกัด รับออกแบบสำนักงาน รับออกแบบโกดัง รับออกแบบโรงงาน ออฟฟิศน็อคดาวน์ โกดังน็อคดาวน์ บริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

Steel Frame Built รับก่อสร้างสำนักงาน ออฟฟิศน็อคดาวน์ รับก่อสร้างโกดัง โกดังน็อคดาวน์ รับก่อสร้างโรงงาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building