การผลิตเหล็กของโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

//การผลิตเหล็กของโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) กล่าวว่า การผลิตเหล็กดิบของโลกในเดือนกันยายน รวมทั้งหมด อยู่ที่ 151.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลผลิตเหล็กของเอเชียในเดือนกันยายนอยู่ที่ 107.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยที่จีนผลิตเหล็กดิบในเดือนกันยายนอยู่ที่ 80.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนของปี 2017

 

กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มียอดผลิตเหล็กดิบในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในขณะที่กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) มีผลผลิตลดต่ำลง 2.6% อยู่ที่ 8.39 ล้านตัน

ในอเมริกาเหนือมีการผลิตเหล็กดิบในเดือนกันยายนอยู่ที่ 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากการขยายตัวของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น 9% มีผลผลิตอยู่ที่ 7.25 ล้านตัน

การผลิตเหล็กดิบของตุรกีในเดือนกันยายน อยู่ที่ 2.8 ล้านตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนของปี 2017

ตลอดระยะเวลา 9 เดือนของปีนี้ การผลิตเหล็กดิบของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที 1.35  พันล้านตัน

การผลิตเหล็กของเอเชียสะสม 9 เดือน อยู่ที่ 946.8 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยที่จีนมีการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 699.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การผลิตเหล็กดิบของกลุ่มสหภาพยุโรปใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2018 อยู่ที่ 128 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

การผลิตเหล็กดิบในอเมริกาเหนือสะสม 9 เดือนอยู่ที่ 89.7 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สหรัฐอเมริกา

มีการผลิตสะสม 9 เดือนอยู่ที่ 64.17 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) มีการผลิตเหล็กดิบสะสม 9 ดือนอยู่ที่ 76.2 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2017

การผลิตเหล็กดิบของตุรกีสะสม 9 เดือน อยู่ที่ 28.0 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

— Wojtek Laskowski
แหล่งที่มา : Steel BB

โทรหาเรา
เพิ่มเพื่อน Line