กิจกรรม Steel Frame-Outing (6-7 October 2018)

//กิจกรรม Steel Frame-Outing (6-7 October 2018)