Monthly Archives: August 2022

Mini Factory คืออะไร

Mini Factory คืออะไร

“Mini Factory” โรงงานสำเร็จรูป สร้างเร็ว ไม่ต้องดราม่าเยอะ เป้าหมายของการทำ “ธุรกิจส่วนตัว” จะเป็นเป้าหมายที่ต้องการทำเพื่อเป็นเจ้านายตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของตนเอง บางคนอยากได้สิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องกับงานในอุตสาหกรรมที่ตนต้องการทำ ปัญหาต่อมาก็คืองบประมาณในการดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจมักจะมีคำนิยามว่า “ต้องมีงบลงทุน” เสมอ แต่การสร้างโรงงานหรือปลูกสิ่งก่อสร้างสักอย่าง ค่าใช้จ่ายสูงมากจนงบบานปลาย การมี “Mini Factory” จึงเป็นเป้าหมายของคนทำธุรกิจ โดยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำแบบสำเร็จรูป สามารถวางแผน ออกแบบ และสามารถประกอบได้ ที่สำคัญสามารถกำหนดงบได้อีกด้วย ถ้าพูดถึง Mini Factory นั้น จะเป็นโรงงานสำเร็จรูป ที่ทำในรูปแบบสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณทางอุตสาหกรรมลดลง การใช้พื้นที่เยอะขึ้นไม่จำเป็นอีกต่อไป อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการเช่าพื้นที่ในการดำเนินการถูกลง โดยในบทความนี้จะบอกประโยชน์ของ Mini Factory ที่มีต่อระบบงานในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมได้ว่า ในการก่อสร้าง สามารถกำหนดการวางแปลนได้ด้วยตนเอง จึงมีอิสระในการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้างได้ด้วยตนเอง โดยจะเป็นรูปแบบ Small Factory ที่ลดขนาดและเลือกดีไซน์ได้ตามเนื้อที่ที่ตนเองมีอยู่ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปในตัว พื้นที่สามารถต่อเติมได้โดยไม่ผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งก่อสร้างได้ภายในเนื้อที่กำหนด เพียงแต่ต้องแจ้งเพิ่มเติมว่าใช้อะไรบ้าง และการต่อเติมไม่ล้ำไปในเขตอื่นมากเหมือนสิ่งก่อสร้างของโรงงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องใช้วัสดุมากกว่า งบประมาณถูกลง […]

โรงงานสำเร็จรูป คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

โรงงานสำเร็จรูป คืออะไร

           โรงงานสำเร็จรูป คือ โรงงานหรือโกดังรูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการก่อสร้างโดยการเตรียมวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามการออกแบบของโครงสร้างโรงงานไว้ล่วงหน้าแล้ว  จึงนำไปประกอบและติดตั้งที่หน้างานหรือสถานที่ตั้งของโรงงานตามที่กำหนด  ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันหลากหลายประเภท หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า  ในปัจจุบันโรงงานสำเร็จรูป ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการโรงงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี              ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการก่อสร้างที่จะเข้ามาแทนการดำเนินการก่อสร้างโรงงานด้วยเจ้าของเองและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  สังเกตได้จากธุรกิจการให้บริการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   สิ่งที่เหนือกว่าของโรงงานสำเร็จรูป 1.ความเร็วในการก่อสร้างที่เป็นเลิศ            การก่อสร้างและการติดตั้งโรงงานสำเร็จรูปมีความรวดเร็วกว่าการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก  เนื่องจากผู้ให้บริการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป มีความเชี่ยวชาญกับการต่อเลโก้หรือจิ๊กซอ  เพราะชิ้นส่วนต่าง ๆ มักผลิตเสร็จตั้งแต่โรงงานแล้ว  เหลือแต่เพียงการนำมาติดตั้งที่หน้างาน  หากใครที่มีข้อจำกัดด้านเวลา  การใช้โรงงานสำเร็จรูปเป็นคำตอบที่ดีที่สุด 2.ประหยัดต้นทนการก่อสร้างได้มากกว่า           การก่อสร้างนั้นมีต้นทุนจากหลายด้าน  โดยเฉพาะค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงของคนงาน  จากการที่โรงงานสำเร็จรูป สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วย่อมลดความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง  และการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้ง  นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนในส่วนของค่าแรงคนงานได้มากอีกด้วย 3.คุณภาพของวัสดุและการให้บริการ            ท่านสามารถใช้งานโรงงานสำเร็จรูป ได้อย่างมั่นใจ  เนื่องจากผู้ให้บริการก่อสร้างมีความเชี่ยวชาญ  เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตามวิศวกรรม  โครงสร้างมีความแข็งแรงและปลอดภัย  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีการดูแลหลังการก่อสร้างเสร็จอีกด้วย  4.โรงงานสำเร็จรูป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            […]

สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

           การทำโรงงานเป็นของตัวเองจะช่วยส่งเสริมในด้านของคุณภาพการผลิต  การบริหารคลังสินค้า  ช่วยให้การส่งออกกรายผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น  ส่งผลต่อการเติบโตด้านธุรกิจในระยะยาว            แต่ว่าการสร้างโรงงานเป็นของตัวเองใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย ๆ  เพราะมีปัจจัยมากมายให้ต้องคำนึง  หากมีการเตรียมตัวและศึกษาให้พร้อมก่อน จะช่วยลดความยุ่งยาก  และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้              ก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานนั้น  มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณการก่อสร้าง และงบวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงมาตรฐานภายในที่เพียงพอ  โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5  ประการหลัก ๆ  ที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน  1.ประเภทของโรงงานและการยื่นขอคำอนุญาติ              ในขั้นตอนแรกของการเริ่มทำโรงงานนั้น  จำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้น  ต้องตรวจสอบก่อนว่าโรงงานที่คุณตั้งใจจะทำนั้นจัดอยู่ในประเภทใด                 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงงานประเภทที่ 1  หมายถึง  โรงงานที่เครื่องจักรมีกำลังไม่เกิน 20 แรงงาน หรือเทียบเท่า  และมีคนงานไม่เกิน 20 คน  หากเป็นโรงงานประเภทนี้สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต  โรงงานประเภทที่ 2 หมายถึง โรงงานที่มีเครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน  50  แรงม้าหรือเทียบเท่า  […]

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานอย่างไร กฎหมายโรงงานและการจัดตั้งโรงงาน บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้ นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด โทร. 098-267-6334 เวปไซต์ www.steelframebuilt.com อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com