Monthly Archives: September 2023

ที่ดินแบบไหนสามารถสร้างโรงงานได้

ที่ดินสร้างโรงงาน

การสร้างโรงงานบนที่ดินทำตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศไทย คุณจะต้องใช้ที่ดินประเภทบางประเภทเท่านั้นเพื่อสร้างโรงงาน โดยมีข้อกำหนดดังนี้: การเลือกที่ดินสำหรับสร้างโรงงานยังขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน ความต้องการในการเข้าถึงทรัพยากร และการตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะ อาทิเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำ อยู่ใกล้ถนนใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดสรรเป็นโซนอุตสาหกรรม ข้อควรระวังคือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการได้รับอนุญาต และเลือกที่ดินที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรวมตัวของชุมชน และเกณฑ์ทางสาธารณูปโภค จึงแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารที่ดิน หรือที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อคำปรึกษาที่ชัดเจนและแน่นอนก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ. สำรวจที่ดินก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การสำรวจที่ดินก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสร้างมีความปลอดภัยและมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค การสำรวจที่ดินมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพที่ดิน เช่น สำรวจเพื่อหาความแน่นของดิน, สำรวจเพื่อหาน้ำบาดาล, หรือสำรวจเพื่อหาแนวโน้มของการตกค้างของดิน ดังนั้น การสำรวจที่ดินที่ควรทำก่อนเริ่มงานก่อสร้างประกอบด้วย: การดำเนินการสำรวจที่ดินมักจะต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง เช่น เครื่องวัดความแน่นของดิน, การปั้นของดิน, และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากคุณไม่มีประสบการณ์ ควรปรึกษาหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านการสำรวจที่ดินเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการก่อสร้าง. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย […]