ขั้นตอนการวางผัง อาคาร โรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ขั้นตอนการวางผัง อาคาร โรงงาน โกดัง คลังสินค้า

การวางผังอาคาร โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายขั้นตอน ซึ่งรวมถึง:

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ: ก่อนที่คุณจะสร้างอาคาร โรงงาน หรือโกดัง คุณต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากอาคารที่จะสร้าง คุณควรต้องการความเข้าใจในวิธีที่คุณจะใช้งานพื้นที่ และคุณต้องการมองเห็นวิธีที่สินค้าหรือวัสดุของคุณจะถูกจัดเก็บและย้าย
 2. การวางแผนเบื้องต้น: ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องเริ่มวาดผังการใช้พื้นที่ของโกดังหรืออาคาร คุณอาจต้องการรวมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ สำหรับการผลิต หรือสำหรับการส่งสินค้า
 3. การออกแบบรายละเอียด: เมื่อผังการใช้งานพื้นที่ถูกตั้งค่าแล้ว คุณจะต้องเริ่มดำเนินการรายละเอียดของการออกแบบ รวมถึงการวางผังสำหรับระบบไฟฟ้า ประปา และระบบอื่น ๆ
 4. การตรวจสอบและการรับรอง: คุณจะต้องตรวจสอบว่าการออกแบบของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป คุณจะต้องทำการรับรองผังกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น
 5. การสร้าง: เมื่อผังได้รับการรับรองแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการสร้าง การดำเนินการนี้อาจรวมถึงการเลือกผู้รับเหมา การซื้อวัสดุ และการจัดการงานในสถานที่
 6. การทดสอบและการรับมือ: เมื่อโกดังหรืออาคารสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องทำการทดสอบระบบต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง จากนั้นคุณสามารถเริ่มใช้งานโกดังหรืออาคารที่คุณสร้างขึ้น

ทั้งนี้ การวางผังโกดังหรืออาคารควรถูกทำโดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร วิศวกร และผู้ที่จะใช้งานพื้นที่เหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบจะตอบสนองต่อความต้องการและประสิทธิภาพของการใช้งาน.

การวางผังโรงงาน มีกี่แบบ

การวางผังโรงงานมักจะมีสามแบบหลัก ๆ ดังนี้:

 1. แบบตามการประมวลผล (Process Layout): ออกแบบนี้เน้นไปที่การจัดกลุ่มของการดำเนินงานหรือเครื่องจักรที่ทำงานคล้ายกัน และสินค้าจะย้ายไปตามกระบวนการที่ต้องการ เหมาะสำหรับการผลิตที่เป็นคำสั่งพิเศษ (custom orders) และผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
 2. แบบตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout): ออกแบบนี้เน้นการจัดเรียงเครื่องจักรและสถานีทำงานตามลำดับขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักเห็นได้ในการผลิตแบบ assembly line หรือเส้นการผลิต ผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านแต่ละขั้นตอนในลำดับที่กำหนดไว้
 3. แบบผสม (Hybrid Layout): ออกแบบนี้เป็นการผสมระหว่างการวางผังตามการประมวลผลและตามผลิตภัณฑ์ โดยอาจมีการวางผังเครื่องจักรและสถานีทำงานตามประเภทของงานและลำดับขั้นตอนในการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับความหลากหลายของสินค้าและการผลิต

การเลือกวิธีการวางผังโรงงานจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด.

การวางผังโรงงาน ที่ดีคือ

การวางผังโรงงานที่ดีควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลัก ๆ ต่อไปนี้:

 1. ความปลอดภัย: การวางผังโรงงานควรออกแบบให้รองรับความปลอดภัยสูงสุด มีทางออกฉุกเฉินที่เหมาะสม และเข้าถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย เช่น ตู้ดับเพลิง
 2. ประสิทธิภาพการผลิต: การวางผังควรลดระยะทางที่สินค้าต้องการเดินทางระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการขนส่งภายในโรงงาน
 3. ความยืดหยุ่น: ในสภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางผังโรงงานควรออกแบบให้สามารถปรับแปลงและขยายได้ตามความต้องการ
 4. การจัดการของเสีย: การวางผังควรรองรับการจัดการของเสียและการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสะสมของของเสียหรือวัสดุที่ไม่ต้องการ
 5. การรองรับกระบวนการ: การวางผังควรสอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแบบเส้นตรง แบบแยกตามประเภทการผลิต หรือแบบมีการกลับไปมา
 6. ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่: การวางผังควรเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถทำงานได้มากที่สุดโดยใช้พื้นที่เป็นหน่วย

การวางผังโรงงานที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของกระบวนการผลิต เช่น ถ้าคุณมีการผลิตที่มีลำดับขั้นตอนแน่นอน การวางผังแบบเส้นตรงหรือแบบตามผลิตภัณฑ์อาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการผลิตที่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง การวางผังแบบตามกระบวนการหรือแบบผสมอาจจะเหมาะสมมากขึ้น.

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/