ขั้นตอนการสร้างอาคารจอดรถ

ขั้นตอนการสร้างอาคารจอดรถ

การสร้างอาคารจอดรถในประเทศไทย จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนทางการก่อสร้างและตรวจสอบด้านกฎหมาย นี่คือขั้นตอนสำคัญในการสร้างอาคารจอดรถ:

 1. การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
  • ศึกษาและวิเคราะห์สถานที่และความต้องการในการใช้งาน
  • ทำการวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อดูว่าโครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่
 2. การออกแบบ (Design)
  • วางแผนและออกแบบโครงการเพื่อตรงกับความต้องการ
  • คำนึงถึงความปลอดภัย, ระบบเข้า-ออก, ระบบระบายอากาศ, และการจัดการภัยเพลิง
 3. การขออนุญาตสร้าง (Permitting)
  • ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด
 4. การจัดหาผู้รับเหมา (Contracting)
  • การประกวดราคาหรือเลือกผู้รับเหมา
  • ทำสัญญาก่อสร้าง
 5. การก่อสร้าง (Construction)
  • การเตรียมพื้นที่และการเริ่มต้นการก่อสร้าง
  • ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าตามแผน
 6. การตรวจสอบ (Inspection)
  • การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
 7. การรับมอบโครงการ (Project Handover)
  • การส่งมอบโครงการจากผู้รับเหมาไปยังเจ้าของโครงการ
  • ทำรายการตรวจรับและค้นหาข้อบกพร่อง (if any)
 8. การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance)
  • เริ่มดำเนินการใช้งานอาคารจอดรถ
  • วางแผนการบำรุงรักษาเพื่อยืนยันว่าอาคารจอดรถยังคงอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้

การสร้างอาคารจอดรถเป็นการลงทุนที่ใหญ่ และต้องมีการวางแผนและติดตามสอบติดต่อกันอย่างใกล้ชิด การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง, การออกแบบ, และการดำเนินงานเป็นสิ่งที่จำเป็น.

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/