ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน

ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน

การออกแบบโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนเพื่อให้โรงงานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบโรงงานทั่วไปประกอบด้วย

 1. การศึกษาข้อมูลและวางแผนการผลิต

ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ความต้องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปริมาณการผลิตที่ต้องการ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. ออกแบบผังโรงงาน

การออกแบบผังโรงงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • กระบวนการผลิต
 • ปริมาณการผลิต
 • ประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์
 • บุคลากร
 • ความปลอดภัยและสุขอนามัย
 1. ออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภค

การออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภคต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์

 1. ออกแบบระบบงานวิศวกรรม โครงสร้าง

การออกแบบระบบงานวิศวกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบป้องกันอัคคีภัย

 1. ออกแบบระบบงานควบคุมคุณภาพ

การออกแบบระบบงานควบคุมคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและปลอดภัย

 1. ออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. ออกแบบระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

การออกแบบระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในโรงงาน

 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ

เอกสารการออกแบบควรครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างโรงงาน

 1. ตรวจสอบการออกแบบ

ควรตรวจสอบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของผู้ประกอบการ

 1. แก้ไขการออกแบบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อกำหนดในระหว่างการออกแบบ ควรทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

การออกแบบโรงงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานที่สร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/