มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง GMP HALAL ISO

มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง GMP HALAL ISO

อยากให้โรงงานเป็นที่ยอมรับ ผู้ประกอบการต้องรู้ มาตรฐานการโรงงานมีอะไรบ้าง

               ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจและมีโรงงานเป็นของตัวเองได้ ซึ่งขั้นตอนการสร้างโรงงานนั้นมีความละเอียดซับซ้อน เพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากที่สุด ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สินค้าสักตัวจะออกมาสู่ตลาด ฉะนั้นเหล่าผู้ประกอบการทั้งหลายจะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับมาตรฐานโรงงาน เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและเป็นการการันตีว่ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฉะนั้นหากใครที่กำลังคิดจะทำโรงงานอยากให้ลองศึกษามาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงงาน ดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดและในการผลิตบางประการคุรภาพของสินค้าเข้าข่ายมาตรฐานหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งจต้องได้รับการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งกรรมวิธี วัตถุดิบที่นำมาใช้ วิธีวิเคราะห์ หรือการบรรจุ เป็นต้น
  2. GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง เกณฑ์ในการผลิตอาหารที่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเกณฑ์ที่กำหนดเน้นในเรื่องของการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค มาตรฐาน GMP เป็นระบบที่เหล่าผู้บริโภคมั่นใจได้ เพราะรับประกันคุณภาพจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่า สามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย ดังนั้นเจ้าของธุรกิจทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  3. HACCP คือ ระบบที่ได้มีการวิเคราะห์อันตรายและในระหว่างที่ทำการผลิตหากพบจุดวิกฤจะต้องควบคุมให้ได้ (Hazard Analysis and Critical Control Point) ถือความมั่นใจที่เหล่าผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากการทานอาหารที่ผลิตโดยมีตราสัญลักษณ์นี้ประกอบอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญหากผู้ผลิตหรือเจ้าของกิจการมีตราสัญลักษณ์นี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับโรงงานได้มากทีเดียว โดยรายละเอียดของระบบนี้จะต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาได้
  4. มาตรฐานอาหารฮาลาล คือ  อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภครวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตจะต้องไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาไม่ว่าจะเป็นการผลิต ปรุง แปรสภาพ ศซึ่งชาวมุสลิมมั่นใจได้ว่าอาหารเหล่านี้บริโภคได้เพราะได้รับการการันตีจากทางสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  5. เครื่องหมายมาตรฐาน Q คือ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจไร้กังวล จะออกโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หากผู้ประกอบการท่านใดทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรหรือธรรมชาติจะได้รับสัญลักษณ์นี้ เพราะจะใช้กับฟาร์มหรือแหล่งปลูกที่มีมาตรฐานตามหบลัก GAP ในส่วนของผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังมีการประเมิณมาตรฐานจาก COC (Code of Conduct) และต้องบอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่าสินค้าประเภทอาหารเหล่านั้นมีมาตรฐานที่ดี
  6. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 เป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการบริการที่มีคุณภาพและมีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถบอกได้อีกว่าในธุรกิจนั้น ๆ สามารถนำระบบบริหารนี้ไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพและมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งหมดก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
  7. มาตรฐานผลิตตภัณฑ์อินทรีย์ คือ มาตรฐานและการรับรองว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีกรรมวิธีในการผลิตแบบออร์แกนิคหรือแบบอินทรีย์  ออกสัญลักษณ์นี้ให้แก่สินค้าโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กร ซึ่งเป็นสินค้าประเภทที่มีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญไม่ใขช้สารเคมีในการผลิต
  8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง สินค้าของชุมชนที่ผ่านคุณลักษณะตามข้อกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) แม้ว่าจะไม่มีความยุ่งยากในการตรวจสอบ แต่สินค้ายังคงต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้สมกับที่ได้รับสัญลักษณ์นี้แปะไว้ที่สินค้า

จากมาตรฐานต่าง ๆ ที่โรงงานผลิตอาหารควรมีแล้วคงทำให้เหล่าเจ้าของกิจการได้เห็นถึงขั้นตอน ว่าการที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งสำคัญนอกจากคุณภาพ ความปลอดภัยแล้ว ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะอย่างมุสลิมที่มีความละเอียดอย่างมากในการบริโภคอาหารแต่ละชนิดเข้าไป ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อย ไม่เพียงโรงงานของคุณจะได้รับมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความยั่งยืนที่แบรนด์ของคุณจะสามารถยืนหยัดได้อย่างสงางามเพราะไม่บกพร่องในเรื่องนี้ ที่สำคัญมีความหลากหลายทางด้านกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com