วิธีสร้างโรงงาน 2000 ตร.ม. ขึ้นไป

สร้างโรงงาน 2000 ตร.ม.

การสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปเป็นการลงทุนที่ใหญ่ และต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางกฎหมาย การบริหารจัดการโครงการ และมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านล่างเป็นขั้นตอนแนะนำในการสร้างโรงงาน:

1. วางแผนและออกแบบโรงงาน

ขั้นตอนแรกคือต้องวางแผนและออกแบบโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของธุรกิจ ปริมาณการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากร จำนวนที่จอดรถ และความปลอดภัย

2. ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน

ก่อนเริ่มก่อสร้างโรงงาน จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาต เช่น แบบแปลนโรงงาน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3. ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน

เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว ก็สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้ โดยจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญและประสบการณ์

4. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อก่อสร้างโรงงานเสร็จแล้ว ก็ต้องติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน

5. ทดสอบการทำงานของโรงงาน

เมื่อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้ว ก็ต้องทดสอบการทำงานของโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เข้าใช้งานโรงงาน

เมื่อทดสอบการทำงานของโรงงานแล้ว ก็สามารถนำโรงงานเข้าใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน 2000 ตร.ม. ขึ้นไป ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. วางแผนและออกแบบโรงงาน

ในขั้นตอนนี้ เจ้าของโรงงานต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทของธุรกิจ เช่น โรงงานผลิต โรงงานประกอบ โรงงานคลังสินค้า
 • ปริมาณการผลิต เช่น โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง โรงงานขนาดใหญ่
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องจักรขนาดเล็ก
 • บุคลากร เช่น โรงงานที่มีพนักงานจำนวนมาก โรงงานที่มีพนักงานน้อย
 • จำนวนที่จอดรถ เช่น โรงงานที่มีที่จอดรถจำนวนมาก โรงงานที่มีที่จอดรถน้อย
 • ความปลอดภัย เช่น โรงงานที่มีความเสี่ยงสูง โรงงานที่มีความเสี่ยงต่ำ

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้ว ก็สามารถออกแบบโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

2. ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน

โรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2000 ตร.ม. จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาต เช่น

 • แบบแปลนโรงงาน ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบโรงงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
 • แบบแปลนผังบริเวณ แสดงที่ตั้งของโรงงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
 • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หากโรงงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
 • **สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต

3. ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน

เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว ก็สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้ โดยจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญและประสบการณ์

4. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อก่อสร้างโรงงานเสร็จแล้ว ก็ต้องติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน

5. ทดสอบการทำงานของโรงงาน

เมื่อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้ว ก็ต้องทดสอบการทำงานของโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เข้าใช้งานโรงงาน

เมื่อทดสอบการทำงานของโรงงานแล้ว ก็สามารถนำโรงงานเข้าใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

คำแนะนำในการสร้างโรงงาน 2000 ตร.ม. ขึ้นไป

 • ควรศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 • ควรขอคำแนะนำจากสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์
 • ควรเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญและประสบการณ์
 • ควรควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
 • ควรทดสอบการทำงานของโรงงานอย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน

บทสรุป

การสร้างโรงงาน 2000 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้โรงงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/