ISO 9001 สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงาน

ISO 9001 สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงาน

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทรับสร้างโรงงาน

สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงานนั้น มาตรฐาน ISO 9001 สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างความมั่นใจว่าโรงงานที่สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ เช่น

 • การจัดการคุณภาพ
 • กระบวนการออกแบบและการพัฒนา
 • กระบวนการจัดซื้อ
 • กระบวนการการผลิต
 • กระบวนการติดตั้ง
 • กระบวนการบริการหลังการขาย

ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงาน ได้แก่

 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

ขั้นตอนในการนำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงานมีดังนี้

 1. การประเมินความพร้อม
 2. การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพ
 3. การนำระบบการจัดการคุณภาพไปปฏิบัติ
 4. การตรวจสอบและทบทวนระบบการจัดการคุณภาพ

บริษัทรับสร้างโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ซึ่งใบรับรองนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงคุณภาพและความสามารถในการให้บริการของบริษัทได้

ตัวอย่างหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงาน ได้แก่

 • การออกแบบโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
 • การควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน
 • การบริการหลังการขาย

บริษัทรับสร้างโรงงานที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ควรพิจารณานำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างโรงงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/