TURNKEY คืออะไร

TURNKEY คืออะไร

TURNKEY คืออะไร

สำหรับใครที่มีโครงการจะก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ อาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า “Turnkey” กันมาบ้างนะคะ โดยเฉพาะหากใครคิดจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Turnkey ให้มาก ๆ ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับคำนี้เพื่อให้เกิดเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นค่ะ

ทำความรู้จักกับ Turnkey

Turnkey หรือ Turnkey Project คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือหมายถึงโครงการที่มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการบำรุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการก่อนที่จะจำนำส่งโครงการให้แก่บริษัทอื่นได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการเหล่านี้มักจะรู้จักในชื่อของ BOOT (ย่อมาจาก B – Build, O – Own, O – Operate, T – Transfer)

หลักการในการสร้างงานแบบ Turnkey

อย่างที่ทราบกันดีว่า Turnkey เป็นงานที่เจ้าของโครงการต้องการให้ผู้รับเหมา ไปดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพียงผู้เดียว ซึ่งจะมีหลักการรายละเอียดดังนี้

  1.  เจ้าของโครงการจะทำแบบร่าง ทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งบอกข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น ลักษณะของโครงสร้างหรือวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาไปประเมินราคาบางครั้งเจ้าของโครงการอาจใช้ลักษณะแบบ Budget Control กล่าวคือจะบอกงบประมาณแล้วให้ผู้รับเหมาแต่ละบริษัทนำเสนอ เจ้าใดให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็จะได้งาน
  2. การเสนองานในรูป Turnkey นี้ เจ้าของงานกับผู้รับเหมาเคยทำงานกันมาก่อน และจะต้องทราบฝีมือการทำงาน

หรือเราจะกล่าวได้ว่า Turnkey เป็นวิธีการออกแบบรวมก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการจะรวมเอาการออกแบบและการก่อสร้างไว้ที่ผู้รับเหมารายเดียวกันในลักษณะ One-Stop Service กล่าวคือ อจ้างครั้งเดียวเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน ผู้รับเหมาที่ได้งานก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบโครงการทั้งหมดตลอดจนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประเด็นสำคัญของวิธีออกแบบรวมก่อสร้างนี้ก็คือ การรวมผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไว้เป็นฝ่ายเดียวกัน ซึ่งในบางกรณีผู้รับเหมายังมีหน้าที่ต้องหาแหล่งเงินกู้สำหรับการก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการด้วย ซึ่งเจ้าของโครงการจะไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เลย เพียงแต่รอเวลารับกุญแจเพื่อเปิดใช้โครงการเท่านั้น แต่จะต้องผ่อนจ่ายคืนเงินค่าก่อสร้างภายหลังจากที่ผู้รับเหมาส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้ว

ยกตัวอย่าง

บริษัท A จ้าง บริษัท B สร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาก ๆ (ทันสมัยจนทำเองไม่ได้) ก่อนหน้านั้นผู้จ้างกับผู้รับเหมาจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาและเรื่องตัวเงินก่อน

เมื่อบริษัท B สร้างเสร็จ สภาพส่งมอบของโรงงานดังกล่าวให้บริษัท A ก็คือ โรงงานที่สร้างทุกอย่างเสร็จแล้ว บริษัท A พร้อมผลิตสินค้าได้ทันที นอกจากนี้ บริษัท A และ บริษัท B อาจทำสัญญาต่อ ในรูปแบบคล้ายกับทำประกัน เพื่อให้บริษัท B ที่เป็นผู้สร้างคอยดูแล ซ่อมแซมระบบให้อีกด้วย

ตัวอย่าง Turnkey ที่เกิดขึ้นแล้ว ได้แก่ โครงการทางด่วนบูรพาวิถี(บางนา-ชลบุรี) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถกเถียงเกี่ยวกับโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ว่าจะใช้วิธี Turnkey ได้หรือไม่ เนื่องจากแหล่งเงินกู้ที่ผู้รับเหมาหามาได้มักจะมีต้นทุนทางการเงิน สูงกว่าแหล่งเงินกู้ที่ภาครัฐสามารถหาได้ ซึ่งในภายหลังเข้าใจว่าโครงการดังกล่าวนี้จะไม่ใช้วิธี Turnkey แต่จะยังเปิดช่องให้ผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประกวดราคาเสนอแหล่งเงินกู้มาด้วย และหากแหล่งเงินกู้ที่ผู้รับเหมาเสนอมานั้นมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล ก็อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินกู้ที่ผู้รับเหมากเสนอมานั้นได้ซึ่งก็จะกลายเป็นวิธีเทิร์นคีย์ไปโดยปริยาย

นับว่าการจ้างเหมาแบบ Turnkey นั้นเป็นการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพื่อลดการเกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ได้มากจริง ๆ ค่ะ ดังนั้นแล้วหากเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของโครงการต้องการจัดการเพื่อลดปัญหา การดำเนินงานแบบ Turnkey ก็ยังคงเป็นอะไรที่ดูแลจัดการได้ง่ายและน่าสนใจมาก ๆ เลยล่ะค่ะ

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com