สร้างโรงงานผลิตอาหาร

บริษัทสร้างโรงงานผลิตอาหาร ยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร เพื่อให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน HACCP

บริการสร้างโรงงานผลิตอาหาร

การทำธุรกิจด้านอาหาร เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการส่งออกสินค้าต่างประเทศ ก็ถึงคราวจำเป็นที่ต้องยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร เพื่อให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็น

การสร้างโรงงานผลิตอาหาร ที่ได้มาตรฐานจึงต้องเลือกผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ ที่มีประสบการณ์ รับสร้างโรงงานผลิตอาหาร สร้างโรงงานอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญงานออกแบบก่อสร้างโรงงาน เชื่อมั่นในคุณภาพงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจสร้างโรงงานใหม่ ผู้ประกอบการควรศึกษามาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน HACCP

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
มาตรฐาน GMP คือระบบหนึ่งของโรงงานที่ควบคุมตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตของโรงงาน ไปจนถึงบุคลากรภายในโรงงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างปลอดภัย ได้ผลผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX จัดอยู่ในระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป มีการกำหนดรายละเอียดและข้อบังคับไว้หลากหลายข้อด้วยกัน เช่น

  1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
  3. กระบวนการผลิต
  4. การสุขาภิบาล
  5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
  6. บุคลากรและสุขลักษณะ

ทำไมจึงควรเลือกใช้ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด สร้างโรงงานผลิตอาหาร

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)

เป็นมาตรฐานโรงงาน ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน โดยจะให้ความสำคัญกับการป้องกันอันตรายจากการผลิตเป็นหลัก ค่อนข้างเจาะจงไปที่การปนเปื้อนในอาหาร มีการกำหนดค่าวิกฤตและควบคุมอย่างเคร่งครัด มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบ มีการตรวจสอบที่เข้มงวด มีมาตรวัดที่ชัดเจน ทั้งยังใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและตรวจสอบ โดยมาตรฐาน HACCP จะควบคุมกระบวนการผลิตดังนี้

1.วิเคราะห์อันตราย

2.หาจุดวิกฤต

3.กำหนดค่าวิกฤต

4.กำหนดระบบในการติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤต

5.กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อจุดวิกฤตไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6.กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อให้เป็นไปตามระบบ HACCP

7.กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามหลักการของ HACCP

ดังนั้น ในการออกแบบโรงงานผลิตอาหารเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาหารข้างต้น จะต้องอาศัยบริษัทรับเหมาออกแบบก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการออกแบบและก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้สามารถวางแผนผังแบบแปลน ให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

สนใจสอบถามบริการ
สำรวจพื้นที่ ทำแบบเสนองบประมาณก่อสร้าง

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

บริษัท Steel Frame Building จำกัด รับออกแบบสำนักงาน รับออกแบบโกดัง รับออกแบบโรงงาน ออฟฟิศน็อคดาวน์ โกดังน็อคดาวน์ บริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

โทร. 098-267-6334

กระบวนการในการออกแบบก่อสร้างโรงงานกับ Steel Frame Building

1

จัดทำแบบร่างนำเสนอ

ทีมวิศวกรโครงการและสถาปนิกของเรา จะทำงานอย่างหนักร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์แบบร่างให้ตรงตามความต้องการเพราะแต่ละธุรกิจก็มีความต้องการใช้งานอาคารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

2

สรุปแบบ งบประมาณ แผนงานก่อสร้าง

จากการใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและประชุมสรุปกับเจ้าของโครงการ จนพัฒนาแบบพิมพ์เขียวที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงกร และ นำแบบไปจัดทำ BOQ เพื่อนำเสนองบประมาณก่อสร้าง พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานก่อสร้างเพื่อแสดงเวลาส่งมอบอาคาร เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดใจ

3

เตรียมการก่อสร้าง

เมื่อได้เซ็นต์สัญญาก่อสร้างทีมออกแบบ จัดเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และ จัดทำแบบผลิตงานโครงสร้างเพื่อให้โรงงานเริ่มการผลิต อีกทั้งฝ่ายโครงการเริ่มเตรียมสถานที่ เตรียมงานฐานราก เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กผลิตแล้วเสร็จจากโรงงาน หน้างานได้เตรียมงานรากฐานแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งทันทีได้ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งมอบอาคารได้ตามกำหนดเวลาแน่อน

4

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

โครงสร้างเหล็กที่ผลิตแล้วเสร็จจากโรงงานจะถูกจัดส่งโดยรถเทรลเลอร์ไปยังหน่วยงาน และทำการติดตั้งด้วยระบบ Bolt connection โดยไม่มีงานเชื่อมหน้างานทำให้สามารถติดตั้งงานโครงสร้างอาคารคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลา 15-30 วัน สำหรับอาคารไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร) ก่อสร้างคลังสินค้า สร้างโรงงานได้อย่างรวดเร็ว

5

งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร

คลังสินค้าแต่ละที่ต้องการรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งงานระบบประกอบอาคาร เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาลก็แตกต่างกันแล้วแต่ประเภทธุรกิจของลูกค้า ทีมงานของสตีลเฟรมบิลดิ้ง เรามีทีมวิศวกรทุกระบบ ให้บริการได้ครบถ้วน ครบจบที่เดียว จึงสะดวกในการให้บริการ

6

งานสาธารณูปโภครอบอาคาร

นอกจากงานก่อสร้างตัวอาคารหลักแล้ว เราดูแลงานสาธารณูปโภครอบอาคาร ทั้ง งานถนน ทางเดิน งานท่อระบายน้ำ บ่อพัก งานรั้วและประตูโครงการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งงานในส่วนนี้มักจะจบงานภายหลังงานตัวอาคาร เพื่อให้ถนนที่แล้วเสร็จไม่ให้มีผลกระทบจากเครื่องจักรหนักระหว่างก่อสร้าง

ผลงานการสร้างคลังสินค้าของเรา

Steel Frame Built รับก่อสร้างสำนักงาน ออฟฟิศน็อคดาวน์ รับก่อสร้างโกดัง โกดังน็อคดาวน์ รับก่อสร้างโรงงาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

บทความการสร้างโรงงาน

7 เหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรใช้พัดลมอุตสาหกรรม

1. ช่วยลดความร้อน: การใช้พัดลมอุตสาหกรรมช่วยลดความร้อนในพื้นที่ทำงานหรือสถานที่อุตสาหกรรม ทำให้ผู้ที่ทำงานรู้สึกสบายและสดชื่นมากขึ้น 2. ช่วยเพิ่มประสิทภาพในการทำงาน: การมีอากาศที่ไหลเวียนอย่างดีจะช่วยลดความอับอิงและช่วยให้ผู้ที่ทำงานมีสมาธิและสามารถทำงานได้มากขึ้น 3. ลดค่าใช้จ่าย: [...]

ขั้นตอนการสร้างออฟฟิศสำนักงาน

การสร้างออฟฟิศสำนักงานเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบ นี่คือขั้นตอนและปัจจัยหลักๆ ที่ควรพิจารณา การสร้างออฟฟิศสำนักงานเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ทั้งมีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงค่านิยมขององค์กร. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสร้างอาคารสำนักงาน ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท [...]

การสร้างอาคารจอดรถ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การสร้างอาคารจอดรถนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารจะปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ, และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน นี่คือปัจจัยหลักๆ ที่ควรพิจารณา การวางแผนและออกแบบอาคารจอดรถที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และอาจต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา รวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ [...]

วิธีประหยัดพลังงานในโรงงาน

การประหยัดพลังงานในโรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือวิธีต่างๆ ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานในโรงงาน การประหยัดพลังงานไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท [...]

ISO 45001 ใบรับรองที่โรงงานควรต้องมี

ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Management Systems [...]

ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน

การออกแบบโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนเพื่อให้โรงงานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบโรงงานทั่วไปประกอบด้วย ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ความต้องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปริมาณการผลิตที่ต้องการ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม [...]

BOI กับการสร้างโรงงาน

การสร้างโรงงานในประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ บอร์ดการลงทุน (BOI) ของไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย. การได้รับการอนุมัติจาก BOI สำหรับโครงการสร้างโรงงานสามารถนำเสนอข้อได้เปรียบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ [...]

คุณสมบัติผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน มาตรฐาน GMP HACCP

การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) และ HACCP (Hazard Analysis [...]