Contact

/Contact

Get in Touch

Contact Information

COMPANY

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

ADDRESS

เลขที่ 324/35 (205/2-205/3)
อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้นที่2 ถ.สรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

PHONE

สำนักงาน : 0-2744-7354
ฝ่ายขาย : 098-267-6334
ฝ่ายจัดซื้อ : 081-321-7763

Our Location