สร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น โครงสร้างเหล็ก

อาคารโครงสร้างเหล็ก ผลิตโครงเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงาน นำมาประกอบหน้างานด้วย bolt & Nut

สร้างอาคารสำนักงานพร้อมโชว์รูม บนถนนพระราม 3 เนื่องจากโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างเหล็กแบบเชื่อมประกอบที่หน้างาน แต่ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นระบบ Bolt&Nutt เพื่อเตรียมงานที่โรงงานทั้งหมดและลดการทำงานที่หน้างงานลง เป็นลักษณะรูปแบบของอาคารเชิงพาณิชย์ เน้นงานบันไดโค้งขึ้นไปยังโชว์รูมชั้น 2 มีรูปแบบสวยงาม

Client: นายสันติสุข โฑษิอาภานันท์

Date: 2016