เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB

ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า

อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้

Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด

Date: 2017