อาคารโหลดสินค้า หลังคาเหล็กระบบ PEB

โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ตอบโจทย์ความต้องการ พื้นที่ใช้สอยเยอะโดยไม่มีเสากลาง

ต่อเติม Canopy แบบ Single Slope Span 30 ม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโหลดสินค้า การก่อสร้างระบบ PEB จะสามารถตอบโจทย์อาคารที่ต้องการหน้ากว้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน อาคารนี้ทางลูกค้าจะใช้เป็นส่วนโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้รถเทรลเลอร์เข้าออกโดยสะดวก เมื่อ SFB ได้รับโจทย์มาจึงได้ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

Client: บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด

Date: 2017