อาคารเหล็กสำหรับศูนย์การเรียนรู้คูโบต้า

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยการเพิ่ม Mezzanine Floor อาคารเหล็กผลิตที่โรงงาน ประกอบหน้างานด้วย Bolt&Nut

ต่อเติม Mezzanine floor เป็นศูนย์การเรียนรู้พร้อมสำนักงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยใช้อาคารผลิตเดิมมาปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ใหม่ รูปแบบนี้สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้เมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคารใหม่เลย บริษัท ฯ รับผิดชอบงานโครงสร้างเหล็กระบบ PEB เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานจากระบบเดิม โดยมีการตรวจสอบพื้นอาคารเดิมว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพิ่มสามารถลดต้นทุน ในการดำเนินโครงการให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี (แบบเดิมเป็นการตอกเสาเข็มและสร้างฐานรากแต่ SFB ออกแบบโดยระบบ PEB ทำให้น้ำหนักโครงสร้างเบาขึ้นสามารถวางเสาบนพื้นเดิมลดค่าใช้จ่ายเรื่องเสาเข็มและฐานรากให้โครงการได้)

Client: Siam Kubota Corporation

Date: 2016