สร้างสำนักงาน พร้อมคลังสินค้า  บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ลูกค้าต้องการสร้างสำนักงานพร้อมคลังสินค้า4ชั้น  ด้วยอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร

อาคารเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม ออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป โดยผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างจากโรงงานแล้วเสร็จ 100% แล้วจึงจัดส่งเข้าหน่วยงาน เพื่อประกอบติดตั้งโดยใช้ bolt &nut ไม่มีงานเชื่อมหน้างาน ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบเก่า ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ใช้อาคารได้เร็ว คุ้มทุนคุ้มค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการต้องการอาคารที่มีรูปแบบทันสมัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจึงได้นำเสนอโดยมีสถาปนิกออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมา เนื่องจากลักษณะที่ดิน เป็นที่ดินที่หน้าแคบแต่ยาวและไปกว้างที่ช่วงปลายทำให้หน้ากว้างของอาคารแต่ละ Span ไม่เท่ากันโครงสร้างเหล็กระบบ PEB สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มีลักษณะ นี้ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว ลักษณะการใช้พื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่เช่าระยะยาว หากไม่ต่อสัญญาสามารถรื้อถอนอาคารไปสร้างที่ใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ มูลค่าซากที่เหลือก็ประมาณ 30% ของมูลค่าเหล็กของโครงการที่ลงทุนไป

Client: บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Date: 2018