มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม

โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย

Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ Bolt & Nutt ซึ่งโครงสร้างระบบ PEB สามารถตอบโจทย์สำหรับโครงการได้อย่างเหมาะสม

Client: Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.

Date: 2018