สร้างคลังสินค้าสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ขนาด 8,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยฟูดแอนด์ เคมิคอล จำกัด นิคมแพรกษาอินดัสเตรียล

เราสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร ในนิคมแพรกษาอินดัสเตรียล เนื่องจากเป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และ ต้องได้ตามมาตรฐาน อย., GMP และ HACCP จึงต้องดูแลเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อเป็นพิเศษ ออกแบบงานโครงสร้างโดยใช้โครงหลังคาเหล็กระบบPEB ( Pre-Engineered Building)ช่วยให้ ดูแลรักษาความสะอาดง่าย ไม่ต้อง Maintenance ผนังใช้พรีคาสคอนกรีตเพื่อลดระยะเวลาก่อร้างและทำให้ผนังมีพื้นผิวที่เรียบกว่าพร้อมทาสีภายนอกภายในกันเชื้อรา

 

งานสถาปัตยกรรมภายนอกสไตล์นีโอคลาสสิค ตามความชื่นชอบของเจ้าของโครงการโดยเพิ่มงานเสาบัวคอนกรีตให้มีความอ่อนหวานมากขึ้น จุดเด่นของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง คือ Built-To-Suilt เราเป็นผู้ออกแบบและทำเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เราช่วยพัฒนาแบบตั้งแต่ต้นดังนั้นงานก่อสร้างที่ออกมาจึงได้งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ที่ชอบ ได้ฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามที่ต้องการ แล้วยังช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างอีกด้วย

Client: บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด

Date: 2021