SMS SCHIMMER

สร้างอาคารโหลดสินค้า โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร โครงสร้างเหล็กPEB ออกแบบให้เข้ากับแบบสถาปัตย์ได้ง่าย ทุกรูปแบบอาคาร อาคารสวยงามโดดเด่น  สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารโหลดสินค้า บริษัท ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด จำกัด ณ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยาโดยรับผิดชอบในรูปแบบงาน Turn Key โครงสร้างใช้เป็นโครงสร้างเหล็กระบบ PEBเนื่องจากโครงการนี้ ต้องการรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยโดดเด่นอาคารเป็น Single Slop ที่มีบริเวณมุมอาคารเป็นส่วนโค้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่อาคารการออกแบบโดยใช้โครงสร้างเหล็กมีความยืดหยุ่นสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบอาคาร นอกจากงานอาคาร สตีล เฟรม บิลดิ้ง ได้รับงานสาธารณูปโภคโดยรอบ เช่น ถนน ท่อบ่อพักฯ เพื่อครอบคลุมความต้องการใช้งานทั้งหมดให้แก่ลูกค้า Client: บริษัท ซิมเมอร์เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด Date: 2017

เมทัลบิลดิ้ง

โรงงานเหล็กสำเร็จรูปทรงโค้งพร้อมรางเครน เพื่อผลิตหลังคาเหล็กและแปกัลวาไนซ์ ระบบ PEBเหมาะสำหรับโรงงานเหล็ก แม้เป็นส่วนต่อขยาย มีความยืดหยุ่นในการออกแบบใช้หลังคาเหล็กและ Metal deck ช่วยเพิ่มคุณภาพหน้างานทำงานง่ายติดตั้งได้เร็ว สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงงานเดิมของ บริษัท เมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาคารเดิมมีลักษณะโค้งใช้ระบบโครงทรัสโดยงานก่อสร้างต้องดำเนินการขณะที่โรงงานเดิมต้องผลิตสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ ความยากของงานก่อสร้างคือต้องสร้างเฟส 1 เป็นอาคารหลังใหม่ห่างจากอาคารเดิม 6 ม. หลังจากจบเฟส 1 ต้องมาสร้างเฟสสองซึ่งต้องรื้ออาคารที่เคยต่อเติมแต่รูปร่างอาคารไม่โค้งเหมือนอาคารเดิม แล้วก็ดำเนินงานก่อสร้างเฟส 2 โดยต้องให้ระดับหลังคาอาคาร เท่าเดิมและระดับรางเครนจากอาคารเดิมต้องสามารถเดินมาถึงอาคารใหม่ได้โดยไม่สะดุด เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถออกแบบทรงโค้งได้เหมือนระบบโครงทรัสเดิมมองจากภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอาคารเก่าและส่วนขยาย นอกจากมองจากข้างในจะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างอย่างชัดเจนส่วนงานสำนักงานต้องรื้ออาคารสำนักงานเดิมในเฟส 2 โดยความยากของการดำเนินการมีห้อง MDB ซึ่งไม่สามารถรื้อถอนออกไปได้เนื่องจากจะกระทบกับระบบการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน โดยต้องคงโครงสร้างเดิมในส่วนของห้อง MDB ทั้งหมดและทำโครงสร้างใหม่ไปรับโครงสร้างเดิม ด้วยโจทย์ที่ยากลำบากอย่างนี้ทาง SFB เสนอแนวทางแก้ปัญหา และงานก่อสร้างด้วยหลักวิศวกรรมโดยไม่มีผลต่อการผลิตของโรงงานและสามารถดำเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ Client: เมทัลบิลดิ้ง Date: 2016

THAILUX

สร้างคลังสินค้าสำเร็จรูปสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน นำประกอบหน้างาน ณ สงขลา โครงสร้างเหล็กระบบ PEB ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ขนส่งได้ ติดตั้งไว เจ้าของโครงการได้ใช้พื้นที่เร็วคุ้มค่า สร้างโกดังเก็บสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์ พร้อมทั้งสร้างโรงงานอาหาร เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้อง การของผู้ใช้งานจึงสามารถออกแบบส่วนต่อขยายโกดังให้รับกับรูปแบบอาคารเดิมโดยไม่รุ้สึกถึงความแตกต่าง การเลือกโครงสร้างเหล็กระบบ PEB จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Client: บริษัท ไทยลักษณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) Date: 2016

BERTON STUDIO

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้ Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด Date: 2017

T-PROJECT

มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ Bolt & Nutt ซึ่งโครงสร้างระบบ PEB สามารถตอบโจทย์สำหรับโครงการได้อย่างเหมาะสม Client: Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. Date: 2018

KANJANA WAREHOUSE

โกดังกาญจนาพร๊อพเพอร์ตี้ สร้างโกดังสำเร็จรูปพร้อมกันหลายอาคารได้ โครงสร้างเหล็ก ผลิตที่โรงงาน 100% นำมาประกอบ Known down หน้างาน ลูกค้าต้องการย้ายจากที่เช่าอาคารเดิมมายังคลังใหม่โดยสัญญาจะหมดในสิ้นปี 2561 ต้องการรูปแบบ Single Slope แบบ Span ยาว ๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอาคารได้เต็มที่ โครงสร้างระบบ PEB สามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเตรียมงานที่โรงงานทั้งหมดพร้อมกับงานตอกเข็มและทำงานฐานรากในเวลาควบคู่กัน โครงสร้าง PEB โครงการนี้ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 90 วันรวมมุงหลังคาเมทัลชีทนับจากฤกษ์ตอกเข็มต้นแรกและใช้เวลารวม 120 วันในการเทพื้นรวมติดตั้งผนังเมทัลชีท ดังนั้นโครงสร้างระบบ PEB ที่เตรียมงานก่อสร้างที่โรงงานคู่ขนานกับส่วนที่ต้องก่อสร้างที่หน้างานจะสามารถลดขั้นตอนกาทำงานก่อสร้างลงได้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและลดระยะเวลาก่อสร้างได้เป็นอย่างดี Client: บริษัท กาญจนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด Date: 2018

STAR RICH OFFICE AND WARE HOUSE

สร้างสำนักงาน พร้อมคลังสินค้า  บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ลูกค้าต้องการสร้างสำนักงานพร้อมคลังสินค้า4ชั้น  ด้วยอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร อาคารเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม ออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป โดยผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างจากโรงงานแล้วเสร็จ 100% แล้วจึงจัดส่งเข้าหน่วยงาน เพื่อประกอบติดตั้งโดยใช้ bolt &nut ไม่มีงานเชื่อมหน้างาน ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบเก่า ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ใช้อาคารได้เร็ว คุ้มทุนคุ้มค่าก่อสร้าง เจ้าของโครงการต้องการอาคารที่มีรูปแบบทันสมัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจึงได้นำเสนอโดยมีสถาปนิกออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมา เนื่องจากลักษณะที่ดิน เป็นที่ดินที่หน้าแคบแต่ยาวและไปกว้างที่ช่วงปลายทำให้หน้ากว้างของอาคารแต่ละ Span ไม่เท่ากันโครงสร้างเหล็กระบบ PEB สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มีลักษณะ นี้ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว ลักษณะการใช้พื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่เช่าระยะยาว หากไม่ต่อสัญญาสามารถรื้อถอนอาคารไปสร้างที่ใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ มูลค่าซากที่เหลือก็ประมาณ 30% ของมูลค่าเหล็กของโครงการที่ลงทุนไป Client: บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Date: 2018

SCG WAREHOUSE

งานเพิ่มโครงสร้างเหล็กระบบ PEB พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีทบนพื้นคอนกรีตเดิม ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างที่โรงงาน ยกไปประกอบน๊อคดาวน์หน้างานโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างานใช้เวลาติดตั้งเพียง 2 สัปดาห์ เนื่องจากลูกค้ามีพื้นคอนกรีตเดิมซึ่งเป็นที่วางสต๊อคสินค้ากลางแจ้ง จึงต้องการเพิ่มโกดังสำเร็จรูปเพื่อให้ง่ายต่องานติดตั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ของฝ่ายผลิตใช้งานตลอด บริษัทได้ตรวจสอบพื้นคอนกรีตเดิมและได้แนะนำให้เสริมตอม่อ เพื่อรับ Load ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องทำฐานรากใหม่งานเสร็จเร็วประหยัดงบประมาณให้ลูกค้าได้ Client: บริษัท สยามอุตสหกรรมทนไฟ จำกัด Date: 2019

KANJANA WAREHOUSE PH-2

โครงการ Mini factory สร้างคลังสินค้าขนาดเล็กพร้อมสำนักงานเพื่อให้เช่าพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจขายออนไลน์ที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องมีคลังสินค้าขนาดเล็ก 300-500 ตารางเมตร เพื่อจัดเก็บสินค้า พร้อมสำนักงานด้านหน้า โดยออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้ดูเหมือนโฮมออฟฟิศ สามารถพักอาศัยอยู่ได้ครบครันที่เดียว โครงการนี้เป็นส่วนต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าของโครงการให้ความไว้วางใจ ให้เราดูแลโครงการต่อเนื่อง เพราะ สตีลเฟรม บิลดิ้ง เราออกแบบได้ประหยัดกว่า และ ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง งานก่อสร้างคุณภาพดี Client: บริษัท กาญจนาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด Date: 2020

NATUR WARE HOUSE

สร้างคลังสินค้าเก็บผลิตภัณฑ์สำหรับทารก คลังสินค้าบริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด สร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บของปลอดเชื้อ สร้างคลังสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ PEB รูปแบบทันสมัย รักษาความสะอาดง่าย สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย คลังสะอาด ดูแลง่าย ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน และ อาคารโรงอาหาร เพื่อรองรรับไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น โดย Steel Frame Building ได้บริการออกแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมดำเนินการก่อสร้างครบวงจรทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สินค้าที่เก็บในคลังแห่งนี้เป็นสินค้าปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน ซึ่งต้องการดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ จึงเลือกใช้โครงการเหล็กระบบ PEB เพราะดูแลความสะอาดง่ายกว่า Free maintenance  เราออกแบบนำเสนอด้วยเทคโนโลยี BIM 3D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอาคารก่อนตัดสินใจก่อสร้าง   Client: บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Date: 2020