BERTON STUDIO

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้ Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด Date: 2017

T-PROJECT

มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ Bolt & Nutt ซึ่งโครงสร้างระบบ PEB สามารถตอบโจทย์สำหรับโครงการได้อย่างเหมาะสม Client: Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. Date: 2018

MEGA BANGNA PLOT-D (HARBOR LAND EXTENSION)

โครงหลังคาเหล็ก ส่วนต่อขยายฮาร์เบอร์แลนด์ โครงสร้างเหล็กระบบPEB ตอบโจทย์การทำงานเน้น Safety100% ติดตั้งง่ายกว่าใช้เวลาสั้นกว่า การทำงานระบบความปลอดภัย 100% ตามมารตฐานยุโรป และการตรวจสอบมาตรฐานและขั้นตอนที่เข้มข้นจากที่ปรึกษา เป็นผลให้การทำงานประกอบและเชื่อมหน้างานหรือการใช้รูปแบบโครงทรัสที่หน้างานทำได้โดยยากลำบากเพราะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมไม่สะดวกเหมือนทำงานที่โรงงาน รวมถึงการทำงานหน้าฝนในที่โล่งแจ้งจะเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมประกอบที่หน้างาน รวมทั้งการวางแผนการติดตั้งโครงทรัส Span ยาว ๆ โดยต้องใช้เครนขนาดใหญ่ในการยกประกอบจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบโครงสร้าง PEB จะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่กล่าวมาในโครงการนี้โดยสามารถตอบสนองเรื่องการตรวจสอบจากที่ปรึกษาทั้งที่หน้างานจนถึบโรงงานซึ่งพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือในการทำงาน แม้การทำงานหน้าฝนในโรงงานก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร นอกจากนี้ระบบ PEB ใช้การประกอบแบบ Knock down ด้วยจึงลดการเชื่อมติดตั้งที่หน้างานและสามารถใช้ทาวเวอร์เครนขนาด 5 ตันยกติดตั้งหน้างานได้เลย Client: บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด Date: 2018

STAR RICH OFFICE AND WARE HOUSE

สร้างสำนักงาน พร้อมคลังสินค้า  บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ลูกค้าต้องการสร้างสำนักงานพร้อมคลังสินค้า4ชั้น  ด้วยอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร อาคารเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม ออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป โดยผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างจากโรงงานแล้วเสร็จ 100% แล้วจึงจัดส่งเข้าหน่วยงาน เพื่อประกอบติดตั้งโดยใช้ bolt &nut ไม่มีงานเชื่อมหน้างาน ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบเก่า ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ใช้อาคารได้เร็ว คุ้มทุนคุ้มค่าก่อสร้าง เจ้าของโครงการต้องการอาคารที่มีรูปแบบทันสมัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจึงได้นำเสนอโดยมีสถาปนิกออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมา เนื่องจากลักษณะที่ดิน เป็นที่ดินที่หน้าแคบแต่ยาวและไปกว้างที่ช่วงปลายทำให้หน้ากว้างของอาคารแต่ละ Span ไม่เท่ากันโครงสร้างเหล็กระบบ PEB สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มีลักษณะ นี้ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว ลักษณะการใช้พื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่เช่าระยะยาว หากไม่ต่อสัญญาสามารถรื้อถอนอาคารไปสร้างที่ใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ มูลค่าซากที่เหลือก็ประมาณ 30% ของมูลค่าเหล็กของโครงการที่ลงทุนไป Client: บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Date: 2018

SCG WAREHOUSE

งานเพิ่มโครงสร้างเหล็กระบบ PEB พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีทบนพื้นคอนกรีตเดิม ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างที่โรงงาน ยกไปประกอบน๊อคดาวน์หน้างานโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างานใช้เวลาติดตั้งเพียง 2 สัปดาห์ เนื่องจากลูกค้ามีพื้นคอนกรีตเดิมซึ่งเป็นที่วางสต๊อคสินค้ากลางแจ้ง จึงต้องการเพิ่มโกดังสำเร็จรูปเพื่อให้ง่ายต่องานติดตั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ของฝ่ายผลิตใช้งานตลอด บริษัทได้ตรวจสอบพื้นคอนกรีตเดิมและได้แนะนำให้เสริมตอม่อ เพื่อรับ Load ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องทำฐานรากใหม่งานเสร็จเร็วประหยัดงบประมาณให้ลูกค้าได้ Client: บริษัท สยามอุตสหกรรมทนไฟ จำกัด Date: 2019

KANJANA WAREHOUSE PH-2

โครงการ Mini factory สร้างคลังสินค้าขนาดเล็กพร้อมสำนักงานเพื่อให้เช่าพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจขายออนไลน์ที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องมีคลังสินค้าขนาดเล็ก 300-500 ตารางเมตร เพื่อจัดเก็บสินค้า พร้อมสำนักงานด้านหน้า โดยออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้ดูเหมือนโฮมออฟฟิศ สามารถพักอาศัยอยู่ได้ครบครันที่เดียว โครงการนี้เป็นส่วนต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าของโครงการให้ความไว้วางใจ ให้เราดูแลโครงการต่อเนื่อง เพราะ สตีลเฟรม บิลดิ้ง เราออกแบบได้ประหยัดกว่า และ ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง งานก่อสร้างคุณภาพดี Client: บริษัท กาญจนาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด Date: 2020

NATUR WARE HOUSE

สร้างคลังสินค้าเก็บผลิตภัณฑ์สำหรับทารก คลังสินค้าบริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด สร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บของปลอดเชื้อ สร้างคลังสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ PEB รูปแบบทันสมัย รักษาความสะอาดง่าย สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย คลังสะอาด ดูแลง่าย ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน และ อาคารโรงอาหาร เพื่อรองรรับไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น โดย Steel Frame Building ได้บริการออกแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมดำเนินการก่อสร้างครบวงจรทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สินค้าที่เก็บในคลังแห่งนี้เป็นสินค้าปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน ซึ่งต้องการดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ จึงเลือกใช้โครงการเหล็กระบบ PEB เพราะดูแลความสะอาดง่ายกว่า Free maintenance  เราออกแบบนำเสนอด้วยเทคโนโลยี BIM 3D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอาคารก่อนตัดสินใจก่อสร้าง   Client: บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Date: 2020    

THAI FOOD AND CHEMICAL WARE HOUSE

สร้างคลังสินค้าสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ขนาด 8,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยฟูดแอนด์ เคมิคอล จำกัด นิคมแพรกษาอินดัสเตรียล เราสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร ในนิคมแพรกษาอินดัสเตรียล เนื่องจากเป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และ ต้องได้ตามมาตรฐาน อย., GMP และ HACCP จึงต้องดูแลเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อเป็นพิเศษ ออกแบบงานโครงสร้างโดยใช้โครงหลังคาเหล็กระบบPEB ( Pre-Engineered Building)ช่วยให้ ดูแลรักษาความสะอาดง่าย ไม่ต้อง Maintenance ผนังใช้พรีคาสคอนกรีตเพื่อลดระยะเวลาก่อร้างและทำให้ผนังมีพื้นผิวที่เรียบกว่าพร้อมทาสีภายนอกภายในกันเชื้อรา   งานสถาปัตยกรรมภายนอกสไตล์นีโอคลาสสิค ตามความชื่นชอบของเจ้าของโครงการโดยเพิ่มงานเสาบัวคอนกรีตให้มีความอ่อนหวานมากขึ้น จุดเด่นของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง คือ Built-To-Suilt เราเป็นผู้ออกแบบและทำเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เราช่วยพัฒนาแบบตั้งแต่ต้นดังนั้นงานก่อสร้างที่ออกมาจึงได้งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ที่ชอบ ได้ฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามที่ต้องการ แล้วยังช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างอีกด้วย Client: บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด Date: 2021