AVADA AUDITORIUM

หอประชุมโรงแรมเอวาด้า ใช้โครงสร้างเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงสร้างเหล็กจากโรงงาน ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า อาคารหอประชุมของโรงแรม Avada จ.ตราด สร้างโดยใช้โครงสร้างเหล็กระบบ PEB ซึ่งสามารถปรับแบบให้เข้ากับความต้องการของสถาปนิก และลดระยะเวลาก่อสร้างให้สามารถใช้พื้นที่รับลูกค้าได้เร็วที่สุด Client: บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด Date: 2016