BERTON STUDIO

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้ Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด Date: 2017

T-PROJECT

มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ Bolt & Nutt ซึ่งโครงสร้างระบบ PEB สามารถตอบโจทย์สำหรับโครงการได้อย่างเหมาะสม Client: Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. Date: 2018