SMS SCHIMMER

สร้างอาคารโหลดสินค้า โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร โครงสร้างเหล็กPEB ออกแบบให้เข้ากับแบบสถาปัตย์ได้ง่าย ทุกรูปแบบอาคาร อาคารสวยงามโดดเด่น  สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารโหลดสินค้า บริษัท ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด จำกัด ณ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยาโดยรับผิดชอบในรูปแบบงาน Turn Key โครงสร้างใช้เป็นโครงสร้างเหล็กระบบ PEBเนื่องจากโครงการนี้ ต้องการรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยโดดเด่นอาคารเป็น Single Slop ที่มีบริเวณมุมอาคารเป็นส่วนโค้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่อาคารการออกแบบโดยใช้โครงสร้างเหล็กมีความยืดหยุ่นสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบอาคาร นอกจากงานอาคาร สตีล เฟรม บิลดิ้ง ได้รับงานสาธารณูปโภคโดยรอบ เช่น ถนน ท่อบ่อพักฯ เพื่อครอบคลุมความต้องการใช้งานทั้งหมดให้แก่ลูกค้า Client: บริษัท ซิมเมอร์เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด Date: 2017

เมทัลบิลดิ้ง

โรงงานเหล็กสำเร็จรูปทรงโค้งพร้อมรางเครน เพื่อผลิตหลังคาเหล็กและแปกัลวาไนซ์ ระบบ PEBเหมาะสำหรับโรงงานเหล็ก แม้เป็นส่วนต่อขยาย มีความยืดหยุ่นในการออกแบบใช้หลังคาเหล็กและ Metal deck ช่วยเพิ่มคุณภาพหน้างานทำงานง่ายติดตั้งได้เร็ว สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงงานเดิมของ บริษัท เมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาคารเดิมมีลักษณะโค้งใช้ระบบโครงทรัสโดยงานก่อสร้างต้องดำเนินการขณะที่โรงงานเดิมต้องผลิตสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ ความยากของงานก่อสร้างคือต้องสร้างเฟส 1 เป็นอาคารหลังใหม่ห่างจากอาคารเดิม 6 ม. หลังจากจบเฟส 1 ต้องมาสร้างเฟสสองซึ่งต้องรื้ออาคารที่เคยต่อเติมแต่รูปร่างอาคารไม่โค้งเหมือนอาคารเดิม แล้วก็ดำเนินงานก่อสร้างเฟส 2 โดยต้องให้ระดับหลังคาอาคาร เท่าเดิมและระดับรางเครนจากอาคารเดิมต้องสามารถเดินมาถึงอาคารใหม่ได้โดยไม่สะดุด เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถออกแบบทรงโค้งได้เหมือนระบบโครงทรัสเดิมมองจากภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอาคารเก่าและส่วนขยาย นอกจากมองจากข้างในจะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างอย่างชัดเจนส่วนงานสำนักงานต้องรื้ออาคารสำนักงานเดิมในเฟส 2 โดยความยากของการดำเนินการมีห้อง MDB ซึ่งไม่สามารถรื้อถอนออกไปได้เนื่องจากจะกระทบกับระบบการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน โดยต้องคงโครงสร้างเดิมในส่วนของห้อง MDB ทั้งหมดและทำโครงสร้างใหม่ไปรับโครงสร้างเดิม ด้วยโจทย์ที่ยากลำบากอย่างนี้ทาง SFB เสนอแนวทางแก้ปัญหา และงานก่อสร้างด้วยหลักวิศวกรรมโดยไม่มีผลต่อการผลิตของโรงงานและสามารถดำเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ Client: เมทัลบิลดิ้ง Date: 2016