KPI

อาคารโหลดสินค้า หลังคาเหล็กระบบ PEB โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ตอบโจทย์ความต้องการ พื้นที่ใช้สอยเยอะโดยไม่มีเสากลาง ต่อเติม Canopy แบบ Single Slope Span 30 ม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโหลดสินค้า การก่อสร้างระบบ PEB จะสามารถตอบโจทย์อาคารที่ต้องการหน้ากว้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน อาคารนี้ทางลูกค้าจะใช้เป็นส่วนโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้รถเทรลเลอร์เข้าออกโดยสะดวก เมื่อ SFB ได้รับโจทย์มาจึงได้ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม Client: บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด Date: 2017

BERTON STUDIO

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้ Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด Date: 2017