THAI FOOD AND CHEMICAL WARE HOUSE

สร้างคลังสินค้าสำหรับโรงงานผลิตอาหาร ขนาด 8,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยฟูดแอนด์ เคมิคอล จำกัด นิคมแพรกษาอินดัสเตรียล เราสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร ในนิคมแพรกษาอินดัสเตรียล เนื่องจากเป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และ ต้องได้ตามมาตรฐาน อย., GMP และ HACCP จึงต้องดูแลเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อเป็นพิเศษ ออกแบบงานโครงสร้างโดยใช้โครงหลังคาเหล็กระบบPEB ( Pre-Engineered Building)ช่วยให้ ดูแลรักษาความสะอาดง่าย ไม่ต้อง Maintenance ผนังใช้พรีคาสคอนกรีตเพื่อลดระยะเวลาก่อร้างและทำให้ผนังมีพื้นผิวที่เรียบกว่าพร้อมทาสีภายนอกภายในกันเชื้อรา   งานสถาปัตยกรรมภายนอกสไตล์นีโอคลาสสิค ตามความชื่นชอบของเจ้าของโครงการโดยเพิ่มงานเสาบัวคอนกรีตให้มีความอ่อนหวานมากขึ้น จุดเด่นของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง คือ Built-To-Suilt เราเป็นผู้ออกแบบและทำเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เราช่วยพัฒนาแบบตั้งแต่ต้นดังนั้นงานก่อสร้างที่ออกมาจึงได้งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ที่ชอบ ได้ฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามที่ต้องการ แล้วยังช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างอีกด้วย Client: บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด Date: 2021