THAILUX

สร้างคลังสินค้าสำเร็จรูปสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน นำประกอบหน้างาน ณ สงขลา โครงสร้างเหล็กระบบ PEB ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ขนส่งได้ ติดตั้งไว เจ้าของโครงการได้ใช้พื้นที่เร็วคุ้มค่า สร้างโกดังเก็บสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์ พร้อมทั้งสร้างโรงงานอาหาร เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้อง การของผู้ใช้งานจึงสามารถออกแบบส่วนต่อขยายโกดังให้รับกับรูปแบบอาคารเดิมโดยไม่รุ้สึกถึงความแตกต่าง การเลือกโครงสร้างเหล็กระบบ PEB จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Client: บริษัท ไทยลักษณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) Date: 2016