กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 31/12/2563

กิจกรรมสังสรรค์วันหยุดปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารมีการสรุปผลการดำเนินและประกาศโบนัสประจำปี รวมถึงแจกรางวัลให้พนักงานดีเด่น และ พนักงานผู้ทรงคุณค่าที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกันในปีต่อไป