3.Commercial

/3.Commercial
Mega bangna Plot-D (Harbor Land Extension)

Mega bangna Plot-D (Harbor Land Extension)

โครงหลังคาเหล็ก ส่วนต่อขยายฮาร์เบอร์แลนด์ โครงสร้างเหล็กระบบPEB ตอบโจทย์การทำงานเน้น Safety100% ติดตั้งง่ายกว่าใช้เวลาสั้นกว่า การทำงานระบบความปลอดภัย 100% ตามมารตฐานยุโรป และการตรวจสอบมาตรฐานและขั้นตอนที่เข้มข้นจากที่ปรึกษา...

Avada Auditorium

Avada Auditorium

หอประชุมโรงแรมเอวาด้า ใช้โครงสร้างเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงสร้างเหล็กจากโรงงาน ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า อาคารหอประชุมของโรงแรม Avada จ.ตราด สร้างโดยใช้โครงสร้างเหล็กระบบ PEB...