Natur Ware house

Client: บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Date: 2020

สร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บของปลอดเชื้อ สร้างคลังสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ PEB รูปแบบทันสมัย รักษาความสะอาดง่าย สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย

ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน และ อาคารโรงอาหาร เพื่อรองรรับไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น โดย Steel Frame Building ได้บริการออกแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมดำเนินการก่อสร้างครบวงจรทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สินค้าที่เก็บในคลังแห่งนี้เป็นสินค้าปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน ซึ่งต้องการดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ จึงเลือกใช้โครงการเหล็กระบบ PEB เพราะดูแลความสะอาดง่ายกว่า Free maintenance