Star Rich Office and Ware house

/, Building Office/Star Rich Office and Ware house

Client: บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Date: 2018

สร้างสำนักงานพร้อมคลังสินค้า4ชั้น ด้วยอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร

อาคารเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้นและชั้นลอย พร้อมคลังสินค้า โดย สตีล เฟรม บิลดิ้ง รับงานในรูปแบบของงาน Turn Key เจ้าของโครงการต้องการอาคารที่มีรูปแบบทันสมัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจึงได้นำเสนอโดยมีสถาปนิกออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมา เนื่องจากลักษณะที่ดิน เป็นที่ดินที่หน้าแคบแต่ยาวและไปกว้างที่ช่วงปลายทำให้หน้ากว้างของอาคารแต่ละ Span ไม่เท่ากันโครงสร้างเหล็กระบบ PEB สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มีลักษณะ นี้ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าในลักษณะการใช้พื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่เช่าระยะยาว หากไม่ต่อสัญญาสามารถรื้อถอนอาคารไปสร้างที่ใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ มูลค่าซากที่เหลือก็ประมาณ 30% ของมูลค่าเหล็กของโครงการที่ลงทุนไป