PRE-ENGINEERED BUILDING

Pre-Engineered Building (PEB) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง ที่ต้องมีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมซึ่งชิ้นงานโครงสร้างจะผลิตจากโรงงานผลิต 100% ก่อนจะนำไปประกอบด้วยระบบknock down ที่หน่วยงาน

Pre-Engineered Building (PEB) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง ที่ต้องมีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมซึ่งชิ้นงานโครงสร้างจะผลิตจากโรงงานผลิต 100% ก่อนจะนำไปประกอบด้วยระบบknock down ที่หน่วยงาน

PEB สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับโครงสร้าง Truss การใช้โปรแกรมในการออกแบบทำให้โครง PEB มีน้ำหนักเบา กว่าเหล็กปกติถึง 30% วัตถุดิบที่ใช้เป็นเหล็กรีดเย็น High-tensile ที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเท่ากัน การประกอบหน้างานเป็นระบบน๊อต-สกรู ไม่มีการเชื่อมทำให้งานติดตั้งมีประสิทธิภาพ, รวดเร็ว, ประหยัดเวลา ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสลง

สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร เช่น โรงงาน,โกดัง ,อาคารจอดรถ, โชว์รูม, โรงยิม, โรงเก็บเครื่องบิน,โรงซ่อมบำรุง, หอประชุม ฯลฯ

เกี่ยวกับ PEB

ประโยชน์ของ PEB (Advantage of PEB)

  • ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
  • ออกแบบได้เหล็กน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น ทำให้มีความต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหวสูง
  • ราคาถูกลงเนื่องจากใช้เหล็กน้อยกว่าโครงสร้างทั่วไปได้ถึง 30%
  • ประหยัดงานฐานรากเนื่องจากโครงสร้างน้ำหนักเบา
  • ช่วงเสากว้างได้ถึง 90 เมตร
  • สามารถออกแบบเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคต
  • ผลิตในโรงงานทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า
  • สามารถเลือกใช้ฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงานได้ง่าย
  • สามารถใช้งานได้กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ

ข้อดีของ PRE-ENGINEERED BUILDING

 

บทความการสร้างโรงงาน

ขั้นตอนการสร้างออฟฟิศสำนักงาน

การสร้างออฟฟิศสำนักงานเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบ นี่คือขั้นตอนและปัจจัยหลักๆ ที่ควรพิจารณา การสร้างออฟฟิศสำนักงานเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ทั้งมีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงค่านิยมขององค์กร. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสร้างอาคารสำนักงาน ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท [...]

การสร้างอาคารจอดรถ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การสร้างอาคารจอดรถนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารจะปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ, และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน นี่คือปัจจัยหลักๆ ที่ควรพิจารณา การวางแผนและออกแบบอาคารจอดรถที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และอาจต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา รวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ [...]

วิธีประหยัดพลังงานในโรงงาน

การประหยัดพลังงานในโรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือวิธีต่างๆ ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานในโรงงาน การประหยัดพลังงานไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท [...]

ISO 45001 ใบรับรองที่โรงงานควรต้องมี

ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Management Systems [...]

ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน

การออกแบบโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนเพื่อให้โรงงานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบโรงงานทั่วไปประกอบด้วย ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ความต้องการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปริมาณการผลิตที่ต้องการ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม [...]

BOI กับการสร้างโรงงาน

การสร้างโรงงานในประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ บอร์ดการลงทุน (BOI) ของไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย. การได้รับการอนุมัติจาก BOI สำหรับโครงการสร้างโรงงานสามารถนำเสนอข้อได้เปรียบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ [...]

คุณสมบัติผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน มาตรฐาน GMP HACCP

การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) และ HACCP (Hazard Analysis [...]

สร้างโรงงานอาหารสัตว์ ต้องดูอะไรบ้าง

การสร้างโรงงานอาหารสัตว์มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา: การพิจารณาทั้งหมดนี้จะช่วยให้การสร้างโรงงานอาหารสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาวด้วย. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [...]