PRE-ENGINEERED BUILDING

Pre-Engineered Building (PEB) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง ที่ต้องมีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมซึ่งชิ้นงานโครงสร้างจะผลิตจากโรงงานผลิต 100% ก่อนจะนำไปประกอบด้วยระบบknock down ที่หน่วยงาน

Pre-Engineered Building (PEB) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนงานติดตั้ง ที่ต้องมีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมซึ่งชิ้นงานโครงสร้างจะผลิตจากโรงงานผลิต 100% ก่อนจะนำไปประกอบด้วยระบบknock down ที่หน่วยงาน

PEB สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับโครงสร้าง Truss การใช้โปรแกรมในการออกแบบทำให้โครง PEB มีน้ำหนักเบา กว่าเหล็กปกติถึง 30% วัตถุดิบที่ใช้เป็นเหล็กรีดเย็น High-tensile ที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเท่ากัน การประกอบหน้างานเป็นระบบน๊อต-สกรู ไม่มีการเชื่อมทำให้งานติดตั้งมีประสิทธิภาพ, รวดเร็ว, ประหยัดเวลา ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสลง

สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร เช่น โรงงาน,โกดัง ,อาคารจอดรถ, โชว์รูม, โรงยิม, โรงเก็บเครื่องบิน,โรงซ่อมบำรุง, หอประชุม ฯลฯ

เกี่ยวกับ PEB

ประโยชน์ของ PEB (Advantage of PEB)

  • ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
  • ออกแบบได้เหล็กน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น ทำให้มีความต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหวสูง
  • ราคาถูกลงเนื่องจากใช้เหล็กน้อยกว่าโครงสร้างทั่วไปได้ถึง 30%
  • ประหยัดงานฐานรากเนื่องจากโครงสร้างน้ำหนักเบา
  • ช่วงเสากว้างได้ถึง 90 เมตร
  • สามารถออกแบบเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคต
  • ผลิตในโรงงานทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า
  • สามารถเลือกใช้ฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงานได้ง่าย
  • สามารถใช้งานได้กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ

ข้อดีของ PRE-ENGINEERED BUILDING

 

บทความการสร้างโรงงาน