4.Others

/4.Others
T-Project

T-Project

มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ...

Berton Studio

Berton Studio

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2...

Kubota Tranning Center

Kubota Tranning Center

อาคารเหล็กสำหรับศูนย์การเรียนรู้คูโบต้า เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยการเพิ่ม Mezzanine Floor อาคารเหล็กผลิตที่โรงงาน ประกอบหน้างานด้วย Bolt&Nut ต่อเติม Mezzanine floor...

KPI

KPI

อาคารโหลดสินค้า หลังคาเหล็กระบบ PEB โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ตอบโจทย์ความต้องการ พื้นที่ใช้สอยเยอะโดยไม่มีเสากลาง ต่อเติม Canopy...

NVK Warehouse

NVK Warehouse

สร้างหลังคาเหล็กส่วนโหลดสินค้า Pepsi&Co. เมื่อต้องการพื้นที่ใช้สอยมากโดยไม่มีเสากลาง โครงสร้างเหล็กระบบPEBตรงตามความต้องการ ลูกค้าต้องการขยายอาคารจากอาคารเดิมเพื่อรองรับลานโหลดสินค้าต้องการหน้ากว้าง 30 ม. เพื่อให้รถเทรลเลอร์สามารถเข้า-ออกได้สะดวก ระบบโครงสร้าง PEB...

โทรหาเรา
เพิ่มเพื่อน Line