เมทัลบิลดิ้ง

//เมทัลบิลดิ้ง

Client: เมทัลบิลดิ้ง

Date: 2016

Location: Sriracha

Total Floor Area: 1. New Factory 900 Sqm., 2.Renovate Exisiting Warehouse 720 Sqm., 3.New Office 459 Sqm

โรงงานเหล็กสำเร็จรูปทรงโค้งพร้อมรางเครน เพื่อผลิตหลังคาเหล็กและแปกัลวาไนซ์

ระบบ PEBเหมาะสำหรับโรงงานเหล็ก แม้เป็นส่วนต่อขยาย มีความยืดหยุ่นในการออกแบบใช้หลังคาเหล็กและ Metal deck ช่วยเพิ่มคุณภาพหน้างานทำงานง่ายติดตั้งได้เร็ว

สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงงานเดิมของ บริษัท เมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาคารเดิมมีลักษณะโค้งใช้ระบบโครงทรัสโดยงานก่อสร้างต้องดำเนินการขณะที่โรงงานเดิมต้องผลิตสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ ความยากของงานก่อสร้างคือต้องสร้างเฟส 1 เป็นอาคารหลังใหม่ห่างจากอาคารเดิม 6 ม. หลังจากจบเฟส 1 ต้องมาสร้างเฟสสองซึ่งต้องรื้ออาคารที่เคยต่อเติมแต่รูปร่างอาคารไม่โค้งเหมือนอาคารเดิม แล้วก็ดำเนินงานก่อสร้างเฟส 2 โดยต้องให้ระดับหลังคาอาคาร เท่าเดิมและระดับรางเครนจากอาคารเดิมต้องสามารถเดินมาถึงอาคารใหม่ได้โดยไม่สะดุด เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถออกแบบทรงโค้งได้เหมือนระบบโครงทรัสเดิมมองจากภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอาคารเก่าและส่วนขยาย นอกจากมองจากข้างในจะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างอย่างชัดเจนส่วนงานสำนักงานต้องรื้ออาคารสำนักงานเดิมในเฟส 2 โดยความยากของการดำเนินการมีห้อง MDB ซึ่งไม่สามารถรื้อถอนออกไปได้เนื่องจากจะกระทบกับระบบการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน โดยต้องคงโครงสร้างเดิมในส่วนของห้อง MDB ทั้งหมดและทำโครงสร้างใหม่ไปรับโครงสร้างเดิม ด้วยโจทย์ที่ยากลำบากอย่างนี้ทาง SFB เสนอแนวทางแก้ปัญหา และงานก่อสร้างด้วยหลักวิศวกรรมโดยไม่มีผลต่อการผลิตของโรงงานและสามารถดำเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ