Building Office

/Building Office

รับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

การสร้างอาคารสำนักงานที่ต้องการลดระยะเวลาก่อสร้าง โดยออกแบบให้ใช้โครงสร้างเหล็กทดแทนโครงสร้างแบบเดิม จะก่อสร้างได้ไวขึ้น โดยเฉพาะอาคารลานจอดรถ, ศูนย์ Data Center อาคารเหล่านี้มักมีระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นจึงเหมาะสมที่จะออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กและใช้ระบบ Bolt Systemในการติดตั้ง โดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน

เนื่องจากตอนทำงานเสาเข็มฐานราก จะสั่งผลิตงานโครงสร้างเหล็กไว้ล่วงหน้าทำคู่ขนานกันไป เมื่องานฐานรากแล้วเสร็จ งานผลิตโครงสร้างเหล็กแล้วเสร็จพร้อมกัน จึงสามารถเริ่มงานติดตั้งอย่างได้รวดเร็ว ช่วยลดเวลาก่อสร้างได้ถึง 2-4 เดือน เมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

  • มีสถาปนิกที่มีประสบการณ์สูง ออกแบบงานสถาปัยกรรมอาคารให้มีความโดดเด่นตามภาพลักษณ์องค์กรได้
  • ก่อสร้างโรงงานแบบ Design -Build Turnkey บริการครบจบทีเดียว
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูและทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
  • ค่าบริการออกแบบรวมอยู่ในค่าก่อสร้าง ช่วยประหยัดงบค่าก่อสร้างโดยรวม

ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย

สนใจสอบถามบริการ สำรวจพื้นที่ ทำแบบร่างเสนองบประมาณ

ติดต่อ ฝ่ายขาย
098-267-6334

ตัวอย่างโครงการอ้างอิงสำหรับงานออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

สนใจสอบถามบริการ สำรวจพื้นที่ ทำแบบร่างเสนองบประมาณ

ติดต่อ ฝ่ายขาย
098-267-6334