Design & Construction Permit

/Design & Construction Permit

ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ออกแบบคลังสินค้า ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง  จำกัด ให้บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารประเภท คลังสินค้า โรงงานผลิต อาคารสำนักงาน ซึ่งงานออกแบบของเราจะรวมถึงงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบายอากาศและปรับอากาศ

ทำไมจึงต้องให้ Steel Frame Building ออกแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ ?

ทีมออกแบบจะรับความต้องการของลูกค้าเพื่อวาง Layout Plan ตามฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต้องการหลังจากลูกค้าได้อนุมัติ Concept design แล้ว สตีลเฟรมบิลดิ้งจะนำมาออกแบบโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร และเตรียมแบบ Construction drawing รวบรวมเป็นแบบขออนุญาตก่อสร้างยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตนั้นๆ

โดยปกติ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันกว่าจะได้รับใบอนุญาตและเริ่มงานก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามทีมวิศวกรที่ปรึกษาของเรา มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการได้ และสามารถยื่นขออนุญาตแบบ 39 ทวิ เพื่อเร่งรัดขั้นตอนให้ดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน 15 วัน

เพราะงานโกดัง และ โรงงาน มูลค่างานโครงสร้างคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของมูลค่าต้นทุนงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบที่เก่งมีประสบการณ์สูง จะสามารถออกแบบโครงสร้างให้ประหยัดกว่าได้ เพราะการออกแบบให้มีรูปแบบที่สวยงามไม่ใช่เรื่องยาก แต่การออกแบบให้ลดต้นทุนก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราจึงช่วยออกแบบให้คุมงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ต้นโครงการ เพราะการไปพยายามลดต้นทุนงานก่อสร้างโดยการต่อรองราคากับผู้รับเหมาเป็นการลดต้นทุนที่ปลายทางซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง การออกแบบให้ประหยัดตั้งแต่ต้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การใช้เทคโนโลยี BIM เพื่อออกแบบเป็น 3 มิติเป็นโปรแกรมที่สามารถประมาณราคาการก่อสร้างออกมาได้แม่นยำ การทำงานสร้างแบบหรือแก้ไขแบบก็สามารถทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว ลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้าง ช่วยตรวจสอบความขัดแย้งของแบบเนื่องจากระหว่างก่อสร้างจะมีการปรับเปลี่ยนหน้างานได้ เมื่อเจ้าของงานได้รับ แบบก่อสร้างจริง (as-built drawing) ในลักษณะที่เป็น BIM model จะช่วยให้เจ้าของอาคารเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารและทรัพย์สิน (facility management) เช่น ใช้คนดูแลอาคารน้อยลงได้

สนใจสอบถามบริการ สำรวจพื้นที่ ทำแบบร่างเสนองบประมาณ

ติดต่อ ฝ่ายขาย
098-267-6334

ตัวอย่างโครงการอ้างอิงสำหรับงานออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

สนใจสอบถามบริการ สำรวจพื้นที่ ทำแบบร่างเสนองบประมาณ

ติดต่อ ฝ่ายขาย
098-267-6334