Fabrication & Erection

/Fabrication & Erection

ฝ่ายแบบของเราจะจัดทำ Detail Shop drawings และ Cutting plan เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบทุกประเภทของงาน Fabricationก่อน แล้วจึงอนุมัติการการผลิต ซึ่งการออกแบบ Cutting planของเรานั้นเพื่อใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่าที่สุด การเตรียม Shop drawings อย่างมืออาชีพเป็นการเริ่มต้นที่ดีของขั้นตอนการผลิต

ด้วยประสบการณ์ด้านโครงสร้างเหล็ก PEBระดับมืออาชีพ เรายินดีให้คำปรึกษางานออกแบบโครงสร้างเหล็กในอาคารขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในด้านมาตรฐานของวัสดุที่เลือกใช้ รวมถึงมาตรฐานของขั้นตอนการทำงาน การควบคุมด้านความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของโครงสร้างอาคารของท่าน

เมื่อผลิตโครงสร้างเหล็กแล้วจัดส่งเข้าหน้าหน้างานเพื่อเตรียมงาน Erection

งานติดตั้งโครงสร้างที่หน่วยงาน (Erection) ควบคุมโดยวิศวกรทีมีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากชิ้นส่วนโครงสร้างผลิตแล้วเสร็จจากโรงงาน นำชิ้นส่วนขึ้นติดตั้งต้องมีการวางแผนตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้โครงสร้าง มั่นคงแข็งแรงอยู่ได้จนติดตั้งแล้วเสร็จ

โทรหาเรา
เพิ่มเพื่อน Line