Tag Archives: กฎหมายควบคุมอาคาร

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด

กฏหมายสร้างโกดัง

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด เพราะทุก ๆ ที่ล้วนมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุม ไม่เว้นแม้แต่การดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะบ้านเรือน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่โกดัง แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะไม่รู้ไม่ได้นะคะ เพราะหากสร้างขึ้นมาแล้วผิดจากที่กฎหมายกำหนด อาจจะเลวร้ายถึงขั้นต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่กันเลย ดังนั้น หากใครคิดจะทำโกดัง ต้องมาศึกษากฎหมายสร้างโกดัง หรือที่เราเรียกเป็นทางการว่า กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสร้างโกดังเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะต่าง ๆ หากใครคิดจะสร้างโกดัง อย่าลืม!! ที่จะศึกษากฎหมายเฉพาะทางเกี่ยวกับการสร้างโกดังเอาไว้บ้างนะคะ ซึ่งกฎหมายสร้างโกดังเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายควบคุมอาคาร เราได้รวบรวมนำมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโกดังเอาไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ อาคารโกดังที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร จะกำหนดระยะร่นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ            – เกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคารส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 […]

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด เพราะทุก ๆ ที่ล้วนมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุม ไม่เว้นแม้แต่การดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะบ้านเรือน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่โกดัง แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะไม่รู้ไม่ได้นะคะ เพราะหากสร้างขึ้นมาแล้วผิดจากที่กฎหมายกำหนด อาจจะเลวร้ายถึงขั้นต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่กันเลย ดังนั้น หากใครคิดจะทำโกดัง ต้องมาศึกษากฎหมายสร้างโกดัง หรือที่เราเรียกเป็นทางการว่า กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสร้างโกดังเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะต่าง ๆ หากใครคิดจะสร้างโกดัง อย่าลืม!! ที่จะศึกษากฎหมายเฉพาะทางเกี่ยวกับการสร้างโกดังเอาไว้บ้างนะคะ ซึ่งกฎหมายสร้างโกดังเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายควบคุมอาคาร เราได้รวบรวมนำมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโกดังเอาไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ อาคารโกดังที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร จะกำหนดระยะร่นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ            – เกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคารส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 […]