Tag Archives: คลังสินค้าคืออะไร

คลังสินค้าคืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

คลังสินค้าคืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

คลังสินค้าคืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ ใครที่ทำธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตมากขึ้น ก็ถึงเวลาที่ต้องขยับขยายขนาดของธุรกิจ รวมไปถึงระบบการจัดการสินค้า หนึ่งในฟังก์ชั่นที่หลายธุรกิจมีคือ “คลังสินค้า” แต่ในขณะที่ธุรกิจเรายังคงมีขนาดเล็กอยู่ เราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าคลังสินค้าคืออะไร สำคัญกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหน เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องนี้กัน คลังสินค้าคืออะไร คลังสินค้า (Warehouse) หรือโกดัง คือสถานที่จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ พร้อมที่จะกระจายสินค้าออกไปยังกลุ่มลูกค้า บุคคล หรือองค์กร ซึ่งในคลังสินค้าแต่ละแห่งอาจจะมีฟังก์ชั่นและ Process ที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งอาจจะมีการรับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้าไว้และทำหน้าที่จัดสรรสินค้าก่อนส่งมอบตามคำสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย รับสินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ บางแห่งอาจจะมีการเพิ่มขั้นตอนไปเป็น ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง ซึ่งในบางคลังสินค้ามีหน้าที่หลักเพื่อรับมาเก็บแล้วกระจายสินค้าต่อไป หรือที่เราเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้า หน้าที่ของคลังสินค้า หลัก ๆ แล้ว หน้าที่ของคลังสินค้าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งหน้าที่คลังสินค้ายังมีอีกมากมาย ดังนี้ เมื่อรับสินค้าเข้ามายังคลังสินค้าแล้ว จะต้องมีการตรวจนับจำนวน และนำไปจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการส่งมอบ ซึ่งเมื่อสินค้าอยู่ในคลังสินค้าก็ถือว่าความรับผิดชอบจะตกเป็นของคลังสินค้าโดยสมบูรณ์ จนกว่าสินค้าจะถูกกระจายออกไป เนื่องจากคลังสินค้ามีไว้จัดเก็บสินค้า หน้าที่หลักจึงต้องจัดเก็บสินค้าด้วยระบบการจัดการและบริหารจะด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ระบบภายในทำงานได้โดยสะดวก การคัดแยกสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมการแพคสินค้า […]