Tag Archives: ธุรกิจคลังสินค้า

เรียนรู้กรณีศึกษาธุรกิจคลังสินค้า

ธุรกิจคลังสินค้า

เรียนรู้กรณีศึกษาธุรกิจคลังสินค้า ปัจจุบันธุรกิจคลังสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือและสนามบินในหลายพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ จึงทำให้คลังสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคลังสินค้าเหล่านี้จะมาพร้อมเทคโนโลยีระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย จึงทำให้เห็นการพัฒนาคลังสินค้าที่ไม่ต้องใช้พื้นขนาดใหญ่แต่เน้นระบบการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจคลังสินค้ายังต้องเผชิญกับกับการแข่งขันที่สูง แต่พบว่ารายได้จากค่าเช่าและบริการของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเติบโตได้ดี เป็นผลมาจากการพัฒนาคลังสินค้าให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร รูปแบบคลังสินค้าในปัจจุบัน คลังสินค้าพรีเมี่ยม เป็นคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าพร้อมระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย คลังสินค้าแบบ built-to-suit เป็นการสร้างคลังสินค้าที่เน้นรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ คลังสินค้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ (ตลาดยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก) Green Warehouse เป็นคลังสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น คลังสินค้าขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก แต่เน้นระบบการบริหารจัดการที่สามารถรับและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce กรณีศึกษาธุรกิจคลังสินค้า บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาคลังสินค้าให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งใช้กลยุทธ์ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในรูปแบบทันสมัย พร้อมด้วยระบบจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังมีการเพิ่มมบริการให้เช่าคลังสินค้าเอกสารและศูนย์ข้อมูล (data center) และขยายธุรกิจคลังสินค้าไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย สรุปปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจคลังสินค้า ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ด้วยภาวะเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการใช้คลังสินค้าขยายตัวได้ไม่มาก อุปทานคลังสินค้าส่วนเกินในตลาดยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก อุปทานที่เป็นส่วนเกินส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะด้านราคา ทำให้การปรับขึ้นค่าเช่าคลังสินค้าทำได้ยากหรืออาจปรับตัวลงได้ในบางพื้นที่ ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น […]