Tag Archives: ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทำอะไรบ้าง

ผู้รับเหมาสร้างโรงงาน

ผู้รับเหมาคือผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำโครงการหรืองานเฉพาะให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณ และ/หรือชุดของข้อกำหนด ผู้รับเหมาอาจให้บริการ เช่น การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดสวน ทาสี และตรวจสอบ นอกจากนี้ยังอาจเชี่ยวชาญในบางสาขา เช่น งานไฟฟ้า ประปา หรือช่างไม้ ผู้รับเหมาโรงงานมีหลายประเภท และประเภทเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและโครงการเฉพาะ ผู้รับเหมาโรงงานบางประเภททั่วไป ได้แก่ : ผู้รับเหมาทั่วไป: พวกเขาจัดการกระบวนการก่อสร้างโดยรวมและประสานงานผู้รับเหมาช่วงและซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาเฉพาะทาง: พวกเขาทำงานเฉพาะด้าน เช่น ไฟฟ้า ประปา HVAC และงานก่ออิฐ ผู้รับเหมาช่วง: พวกเขาได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาทั่วไปเพื่อดำเนินการเฉพาะส่วนของโครงการ ผู้รับเหมาออกแบบ-สร้าง: พวกเขาจัดการทั้งงานออกแบบและก่อสร้างโดยให้ความรับผิดชอบโครงการเป็นจุดเดียว ผู้รับเหมาจัดการการก่อสร้าง: พวกเขาจัดการกระบวนการก่อสร้างในนามของเจ้าของ ซึ่งมักจะให้บริการควบคุมต้นทุนและกำหนดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าประเภทของผู้รับเหมาสามารถทับซ้อนกันได้ และบางครั้งผู้รับเหมาอาจทำงานหลายบทบาท บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน สร้างโรงงานเพื่อทำแบบร่างพร้อมงบประมาณ สำหรับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรม จุดแข็งของ สตีลเฟรมบิลดิ้งในการให้บริการออกแบบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 083-782-6541 Email: @steelframebuilt.com

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

คิดให้ดี ระหว่าง บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน โรงงานเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการหลายคนต้องการที่จะมี ยิ่งในใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วหรือต้องการออกแบบโรงงานให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง การสร้างโรงงานเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย อย่างไรก็ตามการสร้างโรงงานเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและพิจารณาให้มาก ๆ เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนโรงงาน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างโรงงานให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน เราจะพาไปพิจารณากันค่ะ การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงานเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบโรงงานให้เลือก ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน ลดปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างจากแบบที่สร้างไม่ได้จริง สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างโรงงานมีแบบแปลนโรงงานที่ชัดเจน ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน แบบแปลนโรงงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องหาบริษัทรับสร้างโรงงานที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ การจ้างผู้รับเหมา การจ้างผู้รับเหมา เป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการ (Project Delivery System) ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายมายาวนาน นั่นคือระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของโรงงาน จะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้างแก่เจ้าของโรงงาน […]