Tag Archives: ออฟฟิศสำเร็จรูป

ออฟฟิศสำเร็จรูป คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

ออฟฟิศสำเร็จรูป

ออฟฟิศสำเร็จรูป คือ  อ๊อฟฟิตให้เช่าแบบที่มีสาธารณูปโภคอย่างน้ำ-ไฟครบครัน  พร้อมไปด้วยเครื่องใช้ในสำนักงาน  เฟอร์นิเจอร์  สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมใช้งานเสร็จสรรพ  เพียงชำระค่าบริการ  ก็พร้อมให้ผู้เช่าสามารถเข้าใช้งานได้ทันที  รวมทั้งสามารถจดทะเบียนบริษัทและจด VAT ได้ การแบ่งประเภทของออฟฟิศสำเร็จรูป            บริการของออฟฟิศสำเร็จรูป ให้เช่านั้นอาจจะมีได้หลากหลายรูปแบบ  ในทุกรูปแบบจะมีจุดร่วมกันที่สำคัญ คือ  ทำให้การเช่าอ๊อฟฟิตนั้นเป็นเรื่องง่าย  สะดวก คุ้มค่าสำหรับท่าน  ไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น  บริการของออฟฟิศสำเร็จรูป แบ่งรูปแบบได้  ดังต่อไปนี้ 1.เช่าสำนักงานสำเร็จรูปแบบมีห้องส่วนตัว            บริการของออฟฟิศสำเร็จรูป แบบที่มีพื้นที่แยกส่วนตัว  ให้กับบริษัทและพนักงานของท่านโดยเฉพาะ  โดยที่สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ร่วมกับบริษัท    อื่น ๆ  ที่เช่าห้องส่วนตัวข้างเคียง 2.เช่าสำนักงานสำเร็จรูปแบบใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน           บริการของออฟฟิศสำเร็จรูป ในรูปแบบที่หลายบริษัทมานั่งทำงานร่วมกันในสถานที่เปิดเดียวกัน  ไม่มีการแยกพื้นที่ส่วนตัว  ใกล้เคียงกับ  Co-Working Space ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  แต่อาจแตกต่างกันในแง่ของกลุ่มผู้เช่า  และความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวก          3.เช่าพื้นที่ทำงานสำเร็จรูปแบบรายวัน            บริการของออฟฟิศสำเร็จรูป ในรูปแบบที่นั่งทำงานร่วมกนในสถานที่เปิดเดียวกัน  ไม่มีการแยกพื้นที่ส่วนตัว  มีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่น  สามารถเช่าพื้นที่ได้ตั้งแต่  รายชั่วโมง […]