Tag Archives: BOI สร้างโรงงาน

BOI กับการสร้างโรงงาน

BOI กับการสร้างโรงงาน

การสร้างโรงงานในประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ บอร์ดการลงทุน (BOI) ของไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย. การได้รับการอนุมัติจาก BOI สำหรับโครงการสร้างโรงงานสามารถนำเสนอข้อได้เปรียบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้: สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI การขออนุมัติจาก BOI การขออนุมัติจาก BOI ต้องผ่านกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการที่แสดงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ BOI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี, การสร้างมูลค่าเพิ่ม, และการส่งเสริมการจ้างงาน. ความท้าทายและข้อพึงระวัง การสร้างโรงงานภายใต้การสนับสนุนของ BOI สามารถนำมาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและความช่วยเหลือที่มีค่า แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เข้มงวด. ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน […]