Tag Archives: TURNKEY

TURNKEY ข้อดี ข้อเสีย

TURNKEY ข้อดีข้อเสีย

TURNKEY ข้อดี ข้อเสีย รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ สำหรับบความก่อน เราก็ได้ไปทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับ Turnkey Project กันมาบ้างแล้วนะคะ แต่หลายคนอาจจะยังมองไม่ออกว่า Turnkey นั้นมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร คุ้มค่าไหมที่จะเลือกจ้างแบบนี้ เราจึงจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในบทความนี้เพื่อให้เข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ทบทวนเรื่อง Turnkey เราจะขอทบทวนเรื่อง Turnkey กันอย่างคร่าว ๆ และกระชับกันอีกครั้งนะคะ Turnkey คือ การจ้างเหมางานก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จหรือ One-Stop Service ที่จะครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบจ้างครั้งเดียวแล้วเสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าครบจบที่เดียว ข้อดีของการสร้างงานแบบ Turnkey การก่อสร้างมักจะสามารถแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบที่ไม่ดี หรือไม่สามารถก่อสร้างได้เพราะฝายออกแบบและฝ่ายก่อสร้างเป็นพวกเดียวกัน ทำให้ฝ่ายก่อสร้างจะคอยให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างและความยากง่ายในการทำงานกับฝ่ายออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการออกแบบที่ไม่ดีได้เป็นอย่างมาก สามารถย่นระยะเวลาาการก่อสร้างได้ โดยใช้วิธีให้การออกแบบและก่อสร้างดำเนินไปคู่กันได้ เนื่องจากฝ่ายออกแบบและฝ่ายก่อสร้างสามารถเริ่มการก่อสร้างในส่วนของฐานรากใต้ดินได้ทันที และในขณะที่ฝ่ายก่อสร้างกำลังก่อสร้างรากใต้ดิน ฝ่ายออกแบบก็จะดำเนินการออกแบบส่วนอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอหรือประวิงเวลาแต่อย่างใด ซึ่งการใช้วิธี Turnkey แบบนี้ จะช่วยย่นระยะเวลาโครงการไปได้มากทีเดียว งบประมาณไม่บานปลาย เพราะผู้รับเหมาจะต้องควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง กล่าวคือ ฝ่ายออกแบบจะดำเนินการออกแบบ โดยคำนึงถึงเทคนิคการก่อสร้างที่ฝ่ายก่อสร้างถนัด ออกแบบส่วนต่าง ๆ […]

TURNKEY คืออะไร

TURNKEY คืออะไร

TURNKEY คืออะไร สำหรับใครที่มีโครงการจะก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ อาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า “Turnkey” กันมาบ้างนะคะ โดยเฉพาะหากใครคิดจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Turnkey ให้มาก ๆ ดังนั้นในบทความนี้ เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับคำนี้เพื่อให้เกิดเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นค่ะ ทำความรู้จักกับ Turnkey Turnkey หรือ Turnkey Project คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือหมายถึงโครงการที่มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการบำรุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการก่อนที่จะจำนำส่งโครงการให้แก่บริษัทอื่นได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการเหล่านี้มักจะรู้จักในชื่อของ BOOT (ย่อมาจาก B – Build, O – Own, O – Operate, T – Transfer) หลักการในการสร้างงานแบบ Turnkey อย่างที่ทราบกันดีว่า Turnkey เป็นงานที่เจ้าของโครงการต้องการให้ผู้รับเหมา ไปดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพียงผู้เดียว ซึ่งจะมีหลักการรายละเอียดดังนี้  เจ้าของโครงการจะทำแบบร่าง ทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งบอกข้อกำหนดต่าง […]