Turn Key Project

การสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า ที่มีกำหนดต้องใช้อาคารที่แน่นอนและต้องการลดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเริ่มไลน์ผลิตใหม่ได้โดยเร็วที่สุด การเลือกรูปแบบการก่อสร้างแบบ Turnkey หรือ การใช้ผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จที่สามารถจัดการทุกอย่างให้แก่เจ้าของโครงการได้ นับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

เกี่ยวกับ Turnkey Project

บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จัด เราให้บริการงานออกแบบก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าครบวงจร รูปแบบของงาน Turnkey ระยะเวลาโครงการจะอยู่ในช่วง 6 เดือน ถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการและขอบเขตการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ

ออกแบบและ ขออนุญาตก่อสร้าง

เรามีทีมออกแบบที่พร้อมนำความต้องการของลูกค้ามาปรับในแบบร่างเพื่อให้รูปแบบอาคารออกมาตรงตามความต้องการทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม และ ฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละธุรกิจ สามารถปรับรูปแบบได้จนกว่าจะตรงตามความต้องการ แล้วจึงนำเสนองบประมาณค่าก่อสร้าง

เรามีทีมวิศวกรที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาก่อนก่อสร้าง เพื่อช่วยวางแผนและเตรียมเอสการขออนุญาติก่สอร้างที่เหมาะสมกับรูปแบบอาคารและผังเมือง เพื่อให้ได้อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด และช่วยประสานงานยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ทีมก่อสร้างครบวงจร

เรามีทีมก่อสร้างที่ดูแลตั้งแต่งานโครงสร้าง งานฐานราก งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ที่มีประสบการณ์ก่อสร้างมากกว่า 20ปี จึงมั่นใจในคุณภาพของทีมงาน ที่พร้อมส่งมอบอาคารคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

6 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บริการสร้างโกดัง บริการสร้างคลังสินค้า กับ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง


  • บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อสร้างโรงงานแบบ Turnkey ผู้ว่าจ้างสะดวกในการบริหารโครงการ ไม่ต้องแยกหลายบริษัทรับเหมา
  • ลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยการออกแบบให้ประหยัดจากงานโครงสร้าง เพราะเราเชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB ออกแบบให้ span กว้างโดยไม่มีเสากลางลดนำหนักโครงสร้างลงจึงออกแบบได้ประหยัดกว่า
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูแลทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
  • ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อหน่วยงานราชการจะใช้เวลานานหากยื่นขออนุญาตด้วยแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมแล้วต้องเสียเวลามาปรับแก้หลายครั้งจะทำให้ระยะเวลาโครงการต้องล่าช้าออกไปควรให้มืออาชีพดูแลในส่วนนี้
  • เลือกใช้วัสดุคุณภาพดี งานโครงสร้างเหล็กเราเลือกใช้เหล็ก High Strength งานผนังลูกค้าสามารถใช้ผนังสำเร็จรูปพรีคาสคอนกรีต หรือ ผนังเมทัลชีท ของ Bluescope ตามความต้องการใช้งานได้
  • ก่อสร้างเร็วได้ใช้อาคารเร็ว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจึงก่อสร้างได้เร็วได้ใช้อาคารเร็วคุ้มค่าก่อสร้าง เราออกแบบโครงสร้างเหล็กระบบ Bolt connection เตรียมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน เมื่องานฐานรากเสร็จก็ยกโครงสร้างไปประกอบติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน

บทความการสร้างโรงงาน

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP
สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP ในการทำธุรกิจอาหารขนาดใหญ่หรือมีโรงงานผลิต จะต้องผ่านมาตรฐาน GMP คือ ตัวที่พิสูจน์คุณภาพจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าโรงงานเหล่านั้นมีการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการประเมิณตามปัจจัยต่าง [...]