Turn Key Project

การสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า ที่มีกำหนดต้องใช้อาคารที่แน่นอนและต้องการลดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเริ่มไลน์ผลิตใหม่ได้โดยเร็วที่สุด การเลือกรูปแบบการก่อสร้างแบบ Turnkey หรือ การใช้ผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จที่สามารถจัดการทุกอย่างให้แก่เจ้าของโครงการได้ นับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

เกี่ยวกับ Turnkey Project

บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จัด เราให้บริการงานออกแบบก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าครบวงจร รูปแบบของงาน Turnkey ระยะเวลาโครงการจะอยู่ในช่วง 6 เดือน ถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการและขอบเขตการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ

ออกแบบและ ขออนุญาตก่อสร้าง

เรามีทีมออกแบบที่พร้อมนำความต้องการของลูกค้ามาปรับในแบบร่างเพื่อให้รูปแบบอาคารออกมาตรงตามความต้องการทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม และ ฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละธุรกิจ สามารถปรับรูปแบบได้จนกว่าจะตรงตามความต้องการ แล้วจึงนำเสนองบประมาณค่าก่อสร้าง

เรามีทีมวิศวกรที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาก่อนก่อสร้าง เพื่อช่วยวางแผนและเตรียมเอสการขออนุญาติก่สอร้างที่เหมาะสมกับรูปแบบอาคารและผังเมือง เพื่อให้ได้อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด และช่วยประสานงานยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ทีมก่อสร้างครบวงจร

เรามีทีมก่อสร้างที่ดูแลตั้งแต่งานโครงสร้าง งานฐานราก งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ที่มีประสบการณ์ก่อสร้างมากกว่า 20ปี จึงมั่นใจในคุณภาพของทีมงาน ที่พร้อมส่งมอบอาคารคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

6 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ บริการสร้างโกดัง บริการสร้างคลังสินค้า กับ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง


  • บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อสร้างโรงงานแบบ Turnkey ผู้ว่าจ้างสะดวกในการบริหารโครงการ ไม่ต้องแยกหลายบริษัทรับเหมา
  • ลดต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยการออกแบบให้ประหยัดจากงานโครงสร้าง เพราะเราเชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB ออกแบบให้ span กว้างโดยไม่มีเสากลางลดนำหนักโครงสร้างลงจึงออกแบบได้ประหยัดกว่า
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องทำเพิ่มจากการออกแบบไม่ครอบคลุมเพราะเราดูแลทั้งออกแบบและก่อสร้างให้หมด ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมา
  • ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เพราะการติดต่อหน่วยงานราชการจะใช้เวลานานหากยื่นขออนุญาตด้วยแบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมแล้วต้องเสียเวลามาปรับแก้หลายครั้งจะทำให้ระยะเวลาโครงการต้องล่าช้าออกไปควรให้มืออาชีพดูแลในส่วนนี้
  • เลือกใช้วัสดุคุณภาพดี งานโครงสร้างเหล็กเราเลือกใช้เหล็ก High Strength งานผนังลูกค้าสามารถใช้ผนังสำเร็จรูปพรีคาสคอนกรีต หรือ ผนังเมทัลชีท ของ Bluescope ตามความต้องการใช้งานได้
  • ก่อสร้างเร็วได้ใช้อาคารเร็ว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจึงก่อสร้างได้เร็วได้ใช้อาคารเร็วคุ้มค่าก่อสร้าง เราออกแบบโครงสร้างเหล็กระบบ Bolt connection เตรียมการผลิตโครงสร้างเหล็กที่โรงงาน เมื่องานฐานรากเสร็จก็ยกโครงสร้างไปประกอบติดตั้งหน้างานได้ทันทีโดยไม่มีงานเชื่อมหน้างาน

บทความการสร้างโรงงาน

ฮวงจุ้ยโรงงาน ต้องดูอะไรบ้าง

นอกจากนี้ ยังมีหลักฮวงจุ้ยโรงงานอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การจัดวางโต๊ะทำงาน การจัดวางเครื่องจักร การจัดวางของตกแต่ง เป็นต้น [...]

อนุญาติสร้างโรงงาน ต้องทำอย่างไร

การขออนุญาตสร้างโรงงานเป็นกระบวนการที่จำเป็นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนทั่วไปในการขออนุญาตสร้างโรงงานอาจรวมถึง ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารและแบบแปลนต่างๆ ที่จำเป็นในการขออนุญาติสร้างโรงงาน ได้แก่ หากโรงงานเป็นไปตามใบอนุญาติ เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) [...]

ตัวอย่างการสร้างโรงงาน

ตัวอย่างการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ความต้องการของโรงงาน ทำการตลาด วางแผนและเขียนแบบหลักโรงงาน เลือกที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงงาน และดำเนินการขออนุญาตเพื่อสามารถดำเนินการต่อไปได้ [...]

วิธีสร้างโรงงาน 2000 ตร.ม. ขึ้นไป

การสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปเป็นการลงทุนที่ใหญ่ และต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางกฎหมาย การบริหารจัดการโครงการ และมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านล่างเป็นขั้นตอนแนะนำในการสร้างโรงงาน: 1. วางแผนและออกแบบโรงงาน [...]

สร้างโรงงาน ECO System

การสร้างโรงงาน ECO System นั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ตัวอย่างองค์ประกอบของโรงงาน [...]

ISO 9001 สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงาน

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทรับสร้างโรงงาน สำหรับบริษัทรับสร้างโรงงานนั้น มาตรฐาน ISO 9001 [...]

ขั้นตอนและคำแนะนำในการขออนุญาตสร้างอาคารจอดรถในประเทศไทย

การขออนุญาตสร้างอาคารจอดรถในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสร้างและความปลอดภัย ดังนี้เป็นขั้นตอนและคำแนะนำในการขออนุญาต: การวางแผน: ก่อนขออนุญาตต้องมีแผนการสร้างที่ชัดเจน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ, ความสามารถในการรับจำนวนรถ, และการจัดเรียงการจอดรถภายในอาคาร การออกแบบ: [...]

ที่ดินแบบไหนสามารถสร้างโรงงานได้

การสร้างโรงงานบนที่ดินทำตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศไทย คุณจะต้องใช้ที่ดินประเภทบางประเภทเท่านั้นเพื่อสร้างโรงงาน โดยมีข้อกำหนดดังนี้: การเลือกที่ดินสำหรับสร้างโรงงานยังขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน ความต้องการในการเข้าถึงทรัพยากร และการตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะ อาทิเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำ [...]