About

สตีล เฟรม บิลดิ้ง

รู้จัก สตีล เฟรม บิลดิ้ง

Steel Frame Building ก่อตั้งโดยกลุ่มเพื่อนวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมากว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจากเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใช้ระบบคสล. จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นแล้วว่าเทรนด์ของงานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการลดระยะเวลาก่อสร้าง เน้นก่อสร้างเร็ว และ ลดการใช้แรงงานคน รวมถึงลดกิจกรรมหน้างาน และเตรียมการผลิตจากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพและสามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนด จึงเป็นที่มาของการเริ่มเปิดโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Steel Structure Fabrication ) ของเราเอง พร้อมทีมออกแบบ และ ทีมวิศวกรก่อสร้างทุกระบบที่ให้บริการได้ครบวงจร สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพด้วยบริการที่รวดเร็วตรงตามความต้องการลูกค้า
ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรชั้นนำมากมาย ที่ได้เลือกใช้บริการของเรา สำหรับงานโครงสร้างเหล็กระบบ PEB (Pre-Engineered Building) เช่น Mega bangna, SCG, Kaneka, Pepsi&Co เป็นต้น
งานโครงสร้างเหล็กระบบ PEB เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง โกดัง, โรงงาน, โชว์รูม, โรงจอดเครื่องบิน, อาคารหอประชุม,อาคารกีฬาและ ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการ Span เสากว้างโดยไม่ต้องมีเสากลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและสามารถออกแบบได้ประหยัดกว่าระบบอื่น

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ PEB (Pre-Engineered Building)  
ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานตามหลักวิชาการเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่ดีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ(MISSION)

สตีลเฟรมบิลดิ้ง จะให้บริการส่งมอบสินค้าโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปคุณภาพดี และบริการที่รวดเร็วตรงตามความต้องการแก่ลูกค้า
องค์กรมีการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านการจัดการภายในและด้าน เทคนิคของงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและบริหารงานก่อสร้างภายในองค์กร

ที่ตั้ง

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 324/35 (205/2-205/3) อาคารบางนาเรสซิเด้นท์ชั้นที่ 2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 02-744-7354

นอกจากนี้ สตีลเฟรมบิลดิ้ง มีโรงงานผลิต เพื่อผลิตโครงสร้างเหล็ก ณ อำเภอพัฒนานิคม จ.ระยอง จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่การออกแบบ ตามความต้องการ การผลิตโครงสร้างเหล็กใช้ในงานก่อสร้างด้วยการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านก่อสร้าง ออกแบบ และประเมินต้นทุน ดำเนินการโดยบุคลากรมืออาชีพ ทำให้ สตีล เฟรม บิลดิ้ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเหล็กะรบบ PEB ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการก่อสร้างอาคารโกดังโรงงานมาจนถึงปัจจุบัน
และกำลังพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ ระบบก่อสร้างแบบ “Prefabricated Prefinished Volumetric Construction” (PPVC) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

ความชำนาญของเรา

Architectural Design and Permit
85%
Turn Key project by PEB Steel Structure
90%
Industrial Fabrication and Erection
80%
Mezzanine & Canopy additional
70%

หากคุณต้องการทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ