About

สตีล เฟรม บิลดิ้ง

รู้จัก สตีล เฟรม บิลดิ้ง

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะให้ SFB เป็นองค์กรที่ระบบก่อสร้างแบบ “Prefabricated Prefinished Volumetric Construction” (PPVC) หมายความว่าวิธีการก่อสร้างโดยเตรียมชิ้นงาน(คล้าย ๆ ตู้คอนเทนเนอร์)ให้แล้วเสร็จแบบเป็นหน่วย ๆ (Unit) พร้อมงานเดินท่อท่อน้ำประปา ระบบสายไฟ งานผนัง ฝ้า พื้นตกแต่ง ตู้บิ้ลท์อิน ชุดครัว ห้องน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้สามารถผลิตชิ้นงานสำหรับติดตั้งบันได ช่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ตามข้อกฎหมายที่ระบุได้ โดยทุกชิ้นงานจะผลิตให้เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานและพร้อมสำหรับการติดตั้งที่หน้างาน ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1.ก่อสร้างที่ฐานรากหน้างานและเตรียม Bolt สำหรับติดตั้งชิ้นงาน
2.ผลิตชิ้นงานจากโรงงานให้แล้วเสร็จและนำไปชิ้นงานแต่ละโมดูลไปประกอบให้เป็นอาคาร
ในการผลิตต้องมีการเตรียมแบบสำหรับผลิตที่ละเอียดระดับหน่วยมิลลิเมตรและโรงงานผลิตควรมีมาตรฐานการผลิตที่ดีเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละชิ้นงานจะทำให้อาคารยิ่งประกอบกันจะทำให้ความคลาดเคลื่อนสะสมไปเรื่อย ๆ จนทำให้อาคารไม่สามารถประกอบกันได้
ระบบ PPVC
เป็นระบบก่อสร้างที่จะทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างเก่า ๆ มาเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างสิ้นเชิง โดยสามารถแก้ปัญหางานก่อสร้างในปัจจุบันได้แก่
1.เรื่องแรงงานหายาก ค่าแรงมีราคาสูงขึ้น
2.เพิ่มผลิตภาพการก่อสร้างได้ถึง 50% เนื่องจากมีการลดแรงงานก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง
3.ลักษณะงานก่อสร้างแบบนี้เป็นการเปลี่ยน on-site construction มาเป็น off-site construction
4.ลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและมลภาวะทางเสียงจากงานก่อสร้าง
5.ลดอุบัติเหตุจากหน้างานก่อสร้างเนื่องจากงาน 95% จะเป็นการผลิตจากโรงงาน
6.สามารถลดเศษวัสดุและควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีกว่าการทำงานที่หน้างาน
7.ลดความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยการควบคุมที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น สภาพอากาศแปรปรวนที่หน้างานก่อสร้าง
8.ลดต้นทุนค่าก่อสร้างโดยรวม

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำงานก่อสร้างระบบ PPVC ( Prefabricated Prefinished Volumetric Construction) ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานตามหลักวิชาการเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่ดีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ(MISSION)

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิคงานก่อสร้างระบบ PPVC ( Prefabricated Prefinished Volumetric Construction)
สร้างนวัตกรรมทั้งด้านการจัดการภายในและด้าน เทคนิคของงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สร้างประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารงานก่อสร้างภายในองค์กร

ที่ตั้ง

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 324/35 (205/2-205/3) อาคารบางนาเรสซิเด้นท์ชั้นที่ 2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 02-744-7354

นอกจากนี้ สตีลเฟรมบิลดิ้ง มีโรงงานผลิต เพื่อผลิตโครงสร้างเหล็ก ณ อำเภอพัฒนานิคม จ.ระยอง จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่การออกแบบ ตามความต้องการ การผลิตโครงสร้างเหล็กใช้ในงานก่อสร้างด้วยการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านก่อสร้าง ออกแบบ และประเมินต้นทุน ดำเนินการโดยบุคลากรมืออาชีพ ทำให้ สตีล เฟรม บิลดิ้ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเหล็กะรบบ PEB ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการก่อสร้างอาคารโกดังโรงงานมาจนถึงปัจจุบัน
และกำลังพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างแบบใหม่ ระบบก่อสร้างแบบ “Prefabricated Prefinished Volumetric Construction” (PPVC) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

ความชำนาญของเรา

Architectural Design and Permit
85%
Turn Key project by PEB Steel Structure
90%
Industrial Fabrication and Erection
80%
Mezzanine & Canopy additional
70%

หากคุณต้องการทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ