สร้างโกดังสำเร็จรูป 5 หลัง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

โครงสร้างเหล็กระบบPEB ผลิตที่โรงงานนำมาประกอบหน้างาน เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้าง

ปรับปรุงโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโดยมีการสร้างอาคารคลังสินค้าจำนวน 5 หลังเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่โดนเพลิงไหม้ โดยเจ้าของโครงการต้องการเร่งดำเนินก่อสร้างเพื่อให้สามารถกลับมาผลิตไฟฟ้าได้โดยเร็วที่สุดอีกทั้งอุปสรรคใหญ่ของงานก่อสร้างโซนภาคใต้คือ งานก่อสร้างช่วงหน้าฝน (โครงการเริ่มเดือนมิถุนายน 2015) ฝนจะตกชุกมาก จึงไม่เหมาะกับโครงสร้างที่ต้องใช้การเชื่อมต่อหน้าที่หน้างาน ดังนั้นโครงสร้างระบบ PEB แบบ Bolt&Nutt จึงสามารถตอบโจทย์ การทำงานก่อสร้างที่รวดเร็วลดการขั้นตอนเสียเวลาทำงานที่หน้างานลงไปได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีบางอาคารต้องทำโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิมที่ยังใช้งานได้จึงเป็นความท้าทายในด้านการออกแบบพอสมควรซึ่งโครงสร้างเหล็กสามารถออกแบบได้ทุกประเภทอาคารมีความยืดหยุ่นปรับรูปแบบได้ง่าย
พื้นที่ส่วนสร้างใหม่รวม 7,794 ตร.ม. ประกอบไปด้วย

อาคาร A,B 3,000 ตร.ม. โครงสร้างระบบ PEB ระบบ Gable Span 50 ม.แบบมีเสากลางโดยอาคาร A เทพื้น Slab On ground อาคาร B เป็นพื้นอาคารเดิมอยู่แล้ว

อาคาร C 2,400 ตร.ม.โครงสร้าง PEB ระบบ Gable Span 40 ม. ไม่มีเสากลางเพื่อรับระบบ Convenyer แบบบ่อใต้ดินซึ่งต้องการเดินในกลางอาคารต้องตัดเสากลางออกเพื่อให้ระบบเครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อาคาร F 917 ตร.ม. เป็นอาคารส่วนที่ต่อกับอาคาร B ซึ่งก่อสร้างใหม่กับอาคารเดิม Span 19.50 ม. ซึ่งท้าทายการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตอบความต้องการของโครงการ

อาคาร E 1,048 ตร.ม. เป็นอาคารที่ต่อกับอาคารเดิมที่ไฟไม่ไหม้กับอาคาร C ส่วนขยายเป็น Single Slope Span 16 ม.

อาคาร G 429 ตร.ม.?เป็นอาคารชายคาที่ต่อระหว่างโครงสร้างเดิม 2 อาคาร ส่วนขยายเป็น Single Slope Span 10 ม.

Client: บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอยี จำกัด

Date: 2015