โรงงานเหล็กสำเร็จรูปทรงโค้งพร้อมรางเครน เพื่อผลิตหลังคาเหล็กและแปกัลวาไนซ์

ระบบ PEBเหมาะสำหรับโรงงานเหล็ก แม้เป็นส่วนต่อขยาย มีความยืดหยุ่นในการออกแบบใช้หลังคาเหล็กและ Metal deck ช่วยเพิ่มคุณภาพหน้างานทำงานง่ายติดตั้งได้เร็ว

สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมโรงงานเดิมของ บริษัท เมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาคารเดิมมีลักษณะโค้งใช้ระบบโครงทรัสโดยงานก่อสร้างต้องดำเนินการขณะที่โรงงานเดิมต้องผลิตสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ ความยากของงานก่อสร้างคือต้องสร้างเฟส 1 เป็นอาคารหลังใหม่ห่างจากอาคารเดิม 6 ม. หลังจากจบเฟส 1 ต้องมาสร้างเฟสสองซึ่งต้องรื้ออาคารที่เคยต่อเติมแต่รูปร่างอาคารไม่โค้งเหมือนอาคารเดิม แล้วก็ดำเนินงานก่อสร้างเฟส 2 โดยต้องให้ระดับหลังคาอาคาร เท่าเดิมและระดับรางเครนจากอาคารเดิมต้องสามารถเดินมาถึงอาคารใหม่ได้โดยไม่สะดุด เนื่องจากลักษณะงาน PEB เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงสามารถออกแบบทรงโค้งได้เหมือนระบบโครงทรัสเดิมมองจากภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอาคารเก่าและส่วนขยาย นอกจากมองจากข้างในจะเห็นความแตกต่างของโครงสร้างอย่างชัดเจนส่วนงานสำนักงานต้องรื้ออาคารสำนักงานเดิมในเฟส 2 โดยความยากของการดำเนินการมีห้อง MDB ซึ่งไม่สามารถรื้อถอนออกไปได้เนื่องจากจะกระทบกับระบบการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน โดยต้องคงโครงสร้างเดิมในส่วนของห้อง MDB ทั้งหมดและทำโครงสร้างใหม่ไปรับโครงสร้างเดิม ด้วยโจทย์ที่ยากลำบากอย่างนี้ทาง SFB เสนอแนวทางแก้ปัญหา และงานก่อสร้างด้วยหลักวิศวกรรมโดยไม่มีผลต่อการผลิตของโรงงานและสามารถดำเนินการลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Client: เมทัลบิลดิ้ง

Date: 2016